Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego, po 8 latach odchodzi ze stanowiska. Oświadczenie.

Patronami działu Kultura są:

reklama

Szanowni Państwo,

     niniejszym informuję, że dziś złożyłam rezygnację ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie jednocześnie na ręce Przewodniczącego Rady Powierniczej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     Do złożonej rezygnacji pozwoliłam sobie załączyć następujące wyjaśnienie:
Muzeum Narodowe w Warszawie nigdy nie było dla mnie tylko miejscem pracy, lecz instytucją, z którą czuję się szczególnie związana, także rodzinnie. Kierowanie MNW było uwieńczeniem mojej drogi zawodowej, spełnieniem marzeń i źródłem wielu satysfakcji.

    Dokonanie wielkiego sprzątania Muzeum przed jubileuszem 150-lecia, opracowywanie i otwieranie kolejnych galerii stałych, wygospodarowanie przestrzeni na wystawy czasowe, wszystkie nasze wystawy w kraju i te prezentujące polską sztukę za granicą w tak dalekich krajach jak Chiny czy Korea, wszystkie wydawnictwa, wzmocnienie i rozwój Oddziałów Muzeum, zwłaszcza Nieborowa i Królikarni, to lista naszych wspólnych osiągnięć: Muzeum Narodowego w Warszawie, Rady Powierniczej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum zostało zasadniczo odmienione, zyskało szeroką publiczność i przyjaciół, a także szczodrego darczyńcę, któremu zawsze będę wdzięczna.

    Jednak utrzymujący się od pewnego czasu brak efektywnej komunikacji z Ministerstwem, skutkujący pogarszającą się sytuacją finansową naszej instytucji, lekceważenie naszych sygnałów przekazywanych wielokrotnie, także publicznie, brak odpowiedzi na pisma, bałamutne powtarzanie informacji o bliskim rozwiązaniu problemów dzięki wyprowadzce Muzeum Wojska, wreszcie sposób procedowania w sprawie naszych magazynów sprawiają, że w poczuciu troski o dobro Muzeum postanowiłam przyspieszyć swoje odejście.

     Decyzję tę podejmuję z ciężkim sercem, niemniej w nadziei, że być może zmiana na stanowisku dyrektora pozwoli MKiDN z należną odpowiedzialnością podejść do problemów Muzeum Narodowego w Warszawie.

dr Agnieszka Morawińska
Dyrektor
Muzeum Narodowe w Warszawie

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły