[TYLKO U NAS] Co się stało z dokumentami dot. kładki nad Wisłą? Dlaczego ZDM opóźnia podanie przyczyny niedoróbek?

Portal Warszawski jako jedyna redakcja w Warszawie, aby dowiedzieć się stanu faktycznego dotyczącego niedoróbek na kładce, trzy tygodnie temu wysłał do całej dyrekcji ZDM i Prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowskiego, bardzo konkretne pytania, które publikowaliśmy na naszych stronach. Zarząd Dróg Miejskich przysłał nam zadziwiającą odpowiedź!

 

Dokument jest podpisany przez Karolinę Gałęcką, która jest odpowiedzialna za kładkę

Portal w dniu 13 kwietnia  wysłał pytania do Zarząd Dróg Miejskich Warszawa a dokładnie do Pana Dyrektora Łukasza Puchalskiego, Pani Karoliny Gałeckiej, Pana Jakuba Dybalskiego, załączając do wiadomości prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, o nowo wybudowany most pieszo – rowerowy pomiędzy ul. Karową w Okrzei]

Oto pytania:

1. Umowę pomiędzy wykonawcą robót a Zarządem Dróg Miejskich, dotyczącej nowo wybudowanego mostu pieszo rowerowego pomiędzy ul. Karową w Okrzei.
2. Aneksów do umowy pomiędzy wykonawcą robót a Zarządem Dróg Miejskich dotyczącej nowo wybudowanego mostu pieszo rowerowego pomiędzy ul. Karową w Okrzei.
3. Umowę pomiędzy projektantem a Zarządem Dróg Miejskich dotyczącej nowo wybudowanego mostu pieszo rowerowego pomiędzy ul. Karową w Okrzei.
4. Aneksów do umowy z projektantem a Zarządem Dróg Miejskich,
dotyczącej nowo wybudowanego mostu pieszo rowerowego pomiędzy ul. Karową w Okrzei.
5. Umowy pomiędzy nadzorem inwestorskim a Zarządem Dróg Miejskich dotyczącej nowo wybudowanego mostu pieszo rowerowego pomiędzy ul. Karową w Okrzei.
6. Aneksów do umowy pomiędzy nadzorem inwestorskim a Zarządem Dróg Miejskich dotyczącej nowo wybudowanego mostu pieszo rowerowego pomiędzy ul. Karową w Okrzei.
7. Umowy pomiędzy innymi jednostkami nadzorującymi a Zarządem Dróg Miejskich dotyczącej nowo wybudowanego mostu pieszo rowerowego pomiędzy ul. Karową w Okrzei.
8. Aneksów do umowy pomiędzy innymi jednostkami nadzorującymi a Zarządem Dróg Miejskich dotyczącej nowo wybudowanego mostu pieszo rowerowego pomiędzy ul. Karową w Okrzei.
9. Dokumentów z próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego ww obiektu
10. Kopii Protokołów odbioru końcowego, podpisanych przez wykonawcę, nadzór i inwestora
11. Kopii Oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót.
12. Kopii Zawiadomienia jednostki Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót.
13. Kopii Decyzji Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu obiektu do eksploatacji.

 

 

 

KOMENTARZ

Wysłaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich proste pytania dotyczące kładki dla pieszych pomiędzy Okrzei a Karową. Dokumenty, o które prosimy znajdują się w dokumentacji budowy, a dostęp do nich ma inspektor nadzoru, kierownik robót czy Naczelnik Wydziału Mostów pani Renata Nowakowska!

Poczekamy, tym bardziej że cała Warszawa jest bardzo ciekawa dlaczego kładka jest jedną wielka niedoróbką. Zapewne Łukasz (niech płacą) Puchalski nie bardzo ma się czym chwalić przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Czyżby miał coś do ukrycia?  Czy 152 mln złotych, o których się mówi za tą kładkę to nie pełne koszty? Czego jeszcze mieszkańcy nie wiedzą?

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły