Prof. J. Lewicki – „Cieszę się bardzo z powołania Pana Marcina Dawidowicza na Mazowieckiego Konserwatora Zabytków”

Marcin Dawidowicz został powołany na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zastąpił profesora Jakuba Lewickiego, który był na tym stanowisku prawie 8 lat. Akt powołania, na wniosek sekretarz stanu w MKiDN, generalnej konserwator zabytków , wręczył wojewoda mazowiecki, Mariusz Frankowski.

Marcin Dawidowicz

Marcin Dawidowicz ukończył Ochronę Dóbr Kultury ze specjalnością konserwatorstwo oraz Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest również absolwentem studiów podyplomowych: Ochrona dziedzictwa kulturowego – miasto historyczne na Politechnice Warszawskiej i Zarządzanie obiektami kultury oraz promocja dziedzictwa kulturowego na Akademii Dziedzictwa MCK w Krakowie.

Autor wielu opinii eksperckich, opracowań oraz publikacji z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. Pracował w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie oraz w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, gdzie uczestniczył m.in. w procesach wdrażania nowoczesnych sposobów zarządzania w administracji oraz współczesnych narzędzi interpretacji dziedzictwa.

Lewicki pozytywnie o nowym konserwatorze

Cieszę się bardzo z powołania Pana Marcina Dawidowicza na MWKZ. To był najlepszy z wszystkich wymienianych kandydatów. Pracowity, profesjonalny, mający dobry kontakt z ludźmi. Zawsze bardzo ceniłem i szanowałem Pana Marcina Dawidowicza. Zaszczytem dla mnie było, że kilka lat temu przyjmowałem go do pracy jak i że powierzyłem mu stanowisko Kierownika Wydziału Rejestru i Dokumentacji. Pan Marcin Dawidowicz był współautorem sukcesu świetnie działającego tego Wydziału. Ciesze, się że wrócił do miejsca które lubił i był mu oddany. Życzę mu wytrwałości, odwagi w podejmowaniu decyzji i przede wszystkim siły.

To bardzo trudna praca. Jest się narażonym na nieustanne niezasłużone ataki i presję z różnych stron. Zawsze będę wspierał nowego MWKZ i starał się mu pomóc. Oby miał łatwiej i odniósł jak największy sukces. Wszyscy kochamy zabytki

 

 

zdj. MKiDN

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski