Przy Pomniku Smoleńskim pracowało kilkuset specjalistów

„Zważywszy w jakim tempie zostało postawione, nie dziwi nic.

    Przy budowie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej pracowało kilkuset specjalistów; powstał rekordowo szybko – powiedział PAP kierownik budowy Jacek Brzozowski, tuż przed oficjalną uroczystością odsłonięcia monumentu 10 kwietnia.

   Jak powiedział PAP kierownik budowy inż. Jacek Brzozowski, reprezentujący głównego wykonawcę, pomnik składa się z dwóch części – „podziemnej, o głębokości 2 metrów, której wystrój jest bardzo surowy, ubogi, nie zawierający żadnej symboliki; w ziemi jest zawartych 96 podświetlonych nisz, które symbolizują ilość ofiar tragedii smoleńskiej”, oraz „nadziemnej, o wysokości 6 m, kształtem przypominającej stożek”. Powierzchnia pomnika w rzucie to 14,5 m na 7,5 m.

Brzozowski podkreślił, że realizacja przedsięwzięcia odbywała się w dwóch etapach. „Pierwszy rozpoczął się w drugiej dekadzie lutego. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, część placu Piłsudskiego, którą przeznaczono na pomnik, została przebadana pod względem archeologicznym. W czasie wykopalisk znaleziono 72 elementy, m.in. ceramikę, szkło, kafle i kości zwierzęce, a wszystkie te znaleziska są datowane na XVII i XVIII wiek” – powiedział.

Zdaniem Brzozowskiego, sama budowa pomnika, jak również przykrycie go namiotem-halą w trakcie tworzenia, spotkało się z zainteresowaniem społecznym. „Było to odbierane jako coś tajemniczego w kontekście realizacji prac, lecz – jak pamiętam – w tym okresie wystąpił dosyć silny atak zimy, a z uwagi na termin realizacji musieliśmy się trzymać harmonogramu zaakceptowanego przez Społeczny Komitet Budowy Pomników” – zaznaczył.

    Pytany o największe wyzwania przed jakimi zespół stanął w trakcie realizacji przedsięwzięcia, Brzozowski podkreślił, że „dosyć skomplikowany geometrycznie kształt pomnika oraz sama konfiguracja schodów, stawiała dużo wyzwań technologicznych”. Powiedział również, że przy budowie części podziemnej zastosowano przegrodę szklaną w postaci stropu o powierzchni 72 m kwadratowych, którego ciężar – wraz z konstrukcją stalową – to ok. 15,5 tony. Przez szkło widać podziemną część pomnika.”

za; PAP

zdj. Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski