[NASZ TEMAT] Dramat! Dyrektorka Palucha zamiast skupić się na zwierzętach walczy z wolontariuszami

O  schronisku na Paluchu piszemy od tygodni. Mija kolejny miesiąc, który uderza w samo schronisko, bo jak wynika z dostępnych materiałów wolontariuszy, znajoma Magdaleny Młochowskiej, zamiast zarządzać, rządzi! Dziś kolejna porcja bardzo złych informacji. Ludzie pytają gdzie jest prezydent Trzaskowski, rzekomo wielki miłośnik zwierząt? Dziś widziany był na Openerze!

Mamy nadzieję, że energię skierowaną na walkę z wolontariatem przekieruje na poprawę dobrostanu zwierząt w Schronisku

Dyrektor Agnieszka Pinkiewicz (Maciak) znowu ignoruje dialog społeczny!  Z ogromnym smutkiem i oburzeniem informujemy, że mimo licznych obietnic dialogu ze stroną społeczną, Dyrektorka Schroniska postanowiła SAMODZIELNIE zmienić regulamin wolontariatu. Mimo zapowiadanych zmian min. dotyczących systemu szkoleń i współpracy dla dobra zwierząt, dokonana zmiana jest tylko jedna – od teraz pani Dyrektor ma prawo wyrzucać niewygodnych wolontariuszy według własnego uznania, z pominięciem udziału Komisji Regulaminowej. Ze wszystkich spraw dotyczących dobrostanu zwierząt w Schronisku, pani Dyrektor wybrała, że najpilniejszą jest możliwość usuwania wolontariuszyczytamy na stronie SOS Paluch.

Warto zauważyć, że dotychczasowy regulamin powstawał wiele miesięcy dzięki zaangażowaniu: radnych miasta st. Warszawy,przedstawicieli Biura Ochrony Środowiska, niezależnych konsultantów i behawiorystów, mediatora, przedstawicieli pracowników Schroniska (w tym poprzedniego dyr. H. Strzelczyka) oraz wybranych Wolontariuszy. Wiele miesięcy wzmożonych prac by ustrukturyzować wolontariat w Schronisku, zapewnić wolontariuszom prawa, ale także nałożyć na nich obowiązki, ale przede wszystkim żeby zapobiec autorytarnym decyzjom Dyrekcji w sprawie wolontariuszy.

W ramach naszego protestu prosimy tylko o jedno: szacunek dla wypracowanych przez lata procesów i otwarty dialog. A zmiana regulaminu nastąpiła zaledwie dwa dni po ukonstytuowaniu się nowej kadencji Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie Rady było doskonałą okazją do porozumienia się, ale pani dyrektor ponownie postawiła na autorytaryzm, zasłaniając się wynikami wystąpienia pokontrolnego. Tego samego wystąpienia, które oczerniało wolontariuszy i oskarżało o defraudację środków przeznaczonych na zwierzęta. Warto dodać, że ta kontrola, jakkolwiek wątpliwie i pod tezę przeprowadzona, nie nakłada obowiązku wyrzucania wolontariuszy, a jedynie zaleca zwiększenie roli Dyrektora w zakresie określania zasadności skarg na wolontariuszy i stosowanych sankcji. Ta zmiana mogła być przecież przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Jesteśmy głęboko rozczarowani brakiem transparentności i ignorowaniem głosu społeczności. Apelujemy o powrót do dialogu i współpracy przy tworzeniu zasad, które będą służyć zarówno pracownikom Schroniska, jak i wolontariuszom, ale przede wszystkim opiece nad zwierzętami. Parafrazując słowa pani Dyrektor: mamy nadzieję, że energię skierowaną na walkę z wolontariatem przekieruje na poprawę dobrostanu zwierząt w Schronisku.

KOMENTARZ

Dlaczego pani dyrektor tak się zachowuje? Bo chce rządzić. Nie zarządzać, a rządzić. A ponieważ nie ma kwalifikacji, przeszła w tryb zemsty, na tych którzy się jej rządzeniem nie zachwycają. Nie zatrzyma się. Będzie jątrzyć, niszczyć, wytykać błędy, udowodniać że ma rację. I wykorzystywać pozycję.

Mianowanie dyrektorem schroniska na Paluchu, osoby bez kompetencji i empatii, niejakiej Agnieszki Maciak a prywatnie koleżanki Pani Magdaleny Młochowskiej, dyrektor biura ochrony środowiska, której z ramienia miasta schronisko podlega to był błąd. Ale tuszowanie jej działań i zachęcanie jej do tego co robi ze schroniskiem, wolontariuszami i najważniejsze ze zwierzętami, to po prostu coś niewiarygodnego.

Jeśli prezydent Trzaskowski serio nie potrafi, lub nie chce usłyszeć tysięcy głosów sprzeciwu w tej sprawie i zrobić porządku w jednym małym schronisku, to jak on chce zarządzać Polską, kiedy nie daj Bóg zostanie prezydentem Polski.

 

 

Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski