Co oznacza projekt ustawy Lewicy o zmianie definicji gwałtu?

Projekt ustawy Lewicy o zmianie definicji gwałtu, nad którym pieczę sprawowała Anita Kucharska – Dziedzic, a który został poparty wczorajprzez Sejm, mówi jasno: gwałtem jest każda czynność seksualna dokonana bez świadomej i dobrowolnej zgody drugiej osoby! Za pomocą tej ustawy wprowadzimy autonomię seksualną wszystkich kobiet i mężczyzn do polskiego prawaczytamy na stronie Lewicy

Sprawę skomentował Łukasz Warzecha

Wyjaśniam jeszcze raz, na czym polega perfidia nowego przepisu o gwałcie, który niszczy normalne relacje międzyludzkie.
Ten przepis wymusza sformalizowanie tego, co pozostaje w sferze ściśle intymnej. W normalnym świecie w zdecydowanej większości przypadków przed zbliżeniem nie uzyskuje się „zgody”. Albo inaczej: ta zgoda jest zawarta w całym mnóstwie całkowicie niewerbalnych sygnałów. Ale wobec kształtu nowego przepisu to już nie wystarczy. Te normalne międzyludzkie reguły mogą być pretekstem do oskarżenia, że zgody nie było. I w przypadku takiego oskarżenia to oskarżany będzie musiał dowodzić, że była. A jak może to zrobić? Tylko jeśli był zapobiegliwy i ją wyraźnie uzyskał. Na nagraniu, na piśmie itd.

To jest przepis, który sprowadza najintymniejsze momenty obcowania kobiety z mężczyzną do kretyńskiej sformalizowanej procedury. Coś takiego mogło się urodzić tylko w chorych lewackich mózgach.

Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski