Piotr Bernatowicz, dotychczasowy dyrektor CSW Zamek Ujazdowski, odwołany. Nowym dyrektorem została Kamila Bondar

Dotychczasowy dyrektor instytucji Piotr Bernatowicz został odwołany 24 czerwca 2024 r. w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania – czytamy na stronie MKiDN.

Nowy dyrektor Centrum zostanie wyłoniony w drodze konkursu

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska powołała dziś Kamilę Bondar na stanowisko p.o. dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek – Ujazdowski. Jednym z zadań, jakie staną przed nową dyrektorką, będzie rozpoczęcie rozmów o przyszłości instytucji z szeroko reprezentowanym środowiskiem artystycznym.

Kamila Bondar jest menedżerką kultury, ekspertką w zakresie promocji sztuki najnowszej i mecenatu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i CEMS (Community of European Management Schools). W latach 2008-2014 była producentką międzynarodowych festiwali artystycznych. Od 2015 roku jest prezeską Fundacji Sztuki Polskiej ING i kuratorką jej kolekcji. W ramach Fundacji stworzyła pionierski program edukacyjny Artysta – Zawodowiec skierowany do artystek i artystów sztuk wizualnych. Od 2021 współprowadzi Fotoklub – mikroinstytucję poświęconą historycznej i współczesnej fotografii. Autorka wystaw i publikacji o sztuce współczesnej i kolekcjonowaniu. Członkini Rady Programowej Galerii EL w Elblągu.

Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski