[NASZ TEMAT] Czy modernizacja Pola Mokotowskiego została zrealizowana niezgodnie z prawem?

Jedynym sposobem na kontrolowanie urzędników jest znajomość przepisów i obowiązującego prawa. W związku z dość długim procesem modernizacyjnym , bo aż 4 lata, i dość wysokim kosztem tak zwanej modernizacji Pola Mokotowskiego nasza redakcja postanowiła się temu przypatrzeć bliżej.

Nasze pytania

W połowie maja, a dokładnie 15 maja, wysłaliśmy do Zieleni Warszawskiej następujące pytania:

W ramach projektu modernizacji Parku Pole Mokotowskie proszę o przesłanie następujących dokumentów i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy na przebudowę Pola mokotowskiego była podpisana jedna umowa z jednym wykonawcą, czy umowy podpisywane były z wieloma wykonawcami?
2. Jeśli umowa była podpisana z jednym wykonawcą, proszę o przesłanie kopii podpisanej umowy oraz aneksów wraz z wraz z protokołami konieczności na dotyczących tych aneksów. Jeśli umowa była podpisana z wieloma wykonawcami, proszę o przesłanie Umów i aneksów do tych umów wraz z protokołami konieczności na dotyczących tych aneksów.
3. Kopii Kosztorysu pierwotnego oraz kopi kosztorysu końcowego na prowadzenie tych robót.
4. Kopii specyfikacji technicznych na prowadzone roboty.
5. Protokołów odbiorów częściowych i protokołów odbiorów końcowych na prowadzone roboty.
6. Kopii dziennika budowy lub dziennika robót o ile był prowadzony.
7. Kopii pozwolenia na budowę.
8. Kopii protokołu zgłoszenia zakończenia robót.
9. Kopii odbioru przez Urząd Nadzoru Budowlanego.

To druga seria pytań, gdyż pierwsza według ZZ była enigmatyczna.

Odpowiedź Zieleni

Oto jaką odpowiedź otrzymaliśmy:

 

KOMENTARZ

To dość kuriozalna sytuacja gdzie urząd odracza odpowiedź na zadane pytania. W świetle prawa wszystkie dokumenty powinny znajdować się w jednym miejscu. To kolejne odroczenie, taką samą dostaliśmy z warszawskich wodociągów, ZDM i Zieleni właśnie, a gdzie pytamy o kładkę na Żeraniu.

Trudno nie odnieść wrażenia, że miasto ma coś do ukrycia.

Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły