[NASZ TEMAT] Czy Ratusz celowo tuszuje skalę awarii kolektora Czajki i błędy przy modernizacji kładki nad Kanałem Żerańskim?

Okazuje się, że nie tylko w Zarządzie Dróg Miejskich giną dokumenty, na które trzeba czekać tygodniami, ale giną ona chyba już we wszystkich jednostkach, które podlegają pod Ratusz.

Przesuwanie terminów?

Portal Warszawski w celu kontroli miejskich urzędów wysyła co jakiś czas bardzo proste, z punktu widzenia inwestycji, pytania, które znajdują się w odpowiednim miejscu. 1 maja 2024 roku do Wodociągów Warszawskich poszła kilka. Wszystkie dotyczą funkcjonowania Czajki. Oto one:

1. Ile kosztowało wykonanie kolektora przesyłowego wraz z instalacja do przesyłania ścieków pod dnem Wisły, który uległ awarii?
2. Ile kosztowała naprawa kolektora przesyłowego wraz z instalacją do przesyłania ścieków pod dnem Wisły który, uległ awarii po pierwszej awarii wraz z robotami dodatkowymi w tym budową tymczasowego rurociągu na moście pontonowym i kosztami korzystania z tego mostu na czas naprawy rurociągu?
3. Kto wykonywał obowiązkowy przegląd roczny kolektora przesyłowego ścieków – proszę o przesłanie dokumentu z przeglądu.
4. Kiedy nastąpiła druga awaria kolektora przesyłowego ścieków – proszę podanie daty
5. Ile kosztowały roboty zabezpieczające po drugiej awarii kolektora ściekowego wraz z robotami dodatkowymi w tym budową tymczasowego rurociągu na moście pontonowym i kosztami korzystania z tego mostu na czas naprawy rurociągu?
6. Ile kosztowały przewierty A i B stanowiące alternatywę dla kolektora przesyłowego, który uległ awarii. Proszę o przesłanie umów i aneksów do umów o ile takie powstały?
7. Ile będzie kosztowała naprawa kolektora przesyłowego, który uległ awarii. Kiedy zostały rozpoczęte roboty i kiedy planuje się ponowne uruchomienie kolektora.?

 

 

Kładka nad kanałem Żerańskim

Kluczowa inwestycja nad kanałem Żerańskim, która połączyła nadwiślańską ścieżkę pieszo-rowerową ciągnącą się od mostu Łazienkowskiego z trasą do Jabłonny po Wale Rajszewskim. W PRL-u mostek (230 m długości) służył do transportowania popiołów z EC Żerań na składowisko przy ul. Myśliborskiej. Konstrukcja ze stali po remoncie wyszlachetniała, prowadzą do niej wygodne podjazdy i dojścia. Na przeprawie pieszo-rowerowej są platformy widokowe. Wieczorem włącza się iluminacja, kolory są różne w zależności od pór roku, jesienią króluje żółty i niebieski.

Za projekt odpowiedzialni są: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty, Cezary Witas (główny projektant), Andrzej M. Kowalik (projektant sprawdzający), Marta Drągowska, Andrzej Kuryłowicz, Damian Waliszewski, Piotr Wach (projektant branży elektrycznej)
inwestor: Miasto st. Warszawa.

Wątpliwości

W związku z wątpliwościami wystąpiliśmy do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, oraz Zarządu Dróg Miejskich o dostęp do informacji publicznych.

Oto pytania, które zostały wysłane:

1. Kto jest właścicielem terenu na działkach: Obręb 40613 dz. 2/32; 7;9;1;2/7, Obręb 40614 dz. 1/7; 1/8; 5?

2. Kto zarządca terenu na działkach: Obręb 40613 dz. 2/32; 7;9;1;2/7, Obręb 40614 dz. 1/7; 1/8; 5?

3. Kto był właścicielem obiektu Budowlanego zwanym Kładką Żerańską?

4. Czy został zmieniony sposobu użytkowania obiektu budowlanego zwanego Kładką Żerańską z kładki technicznej na kładkę Pieszo –Rowerową? – Proszę o przesłanie decyzji odpowiedniego organu.

5. Proszę o przesłanie projektu – przekrój poprzeczny wraz z wymiarami.

6. Kto był projektantem przebudowy tego obiektu?

7. Kto był wykonawcą przebudowy tego obiektu? – Proszę przesłać umowę i ewentualne aneksy.

8. W którym roku oddano obiekt do użytkowania?

9. Proszę o przesłanie ostatnio wykonanego przeglądu rocznego i pięcioletniego ww. obiektu,

10. Kto obecnie jest zarządcą obiektu? – Proszę o przesłanie dokumentu stwierdzającego prawo do jego dysponowania,

11. Proszę o przekazanie zgody na odprowadzenie wody z kładki na teren gruntu i do kanału,

12. Czy obiekt zmienił swoje gabaryty zewnętrzne poprzez dobudowane elementy?

13. Czy obiekt posiada pozwolenie na budowę?

 

 

KOMENTARZ

Czy pani Karolina nie wie, że te dokumenty znajdują się w operacie kolaudacyjnym? Chyba, że kładka nie została skończona i prace wciąż trwają a dokumentacji powykonawczej jeszcze nie ma! Ale przecież ta dokumentacja musi być, bo wiadomo, że kładka została odebrana i według ZDM wszystko jest OK. To samo z Czajką, takie dokumenty powinny znajdować się w dziale inwestycji lub eksploatacji, to kwestia wyciągnięcia ręki po te dokumenty. No chyba, że Ratusz już dawno stracił kontrolę nad tym co się dzieje i żyjemy po prostu w quasi mafijnym mieście.


Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły