[TYLKO U NAS] Czy Ratusz ograniczy sppn i SCT? Kwestia dobrych chęci – Dombi i Puchalski dostali właśnie konkretne propozycje kompromisu

Tego nie przeczytacie na stronach żadnego innego stołecznego medium, tylko u nas, tym bardziej że sprawa dotyczy niebagatelnie ważnych spraw – Stref Czystego Transportu i haraczu jakim jest Strefa Płatnego Parkowania. W dniu wczorajszym Stopkorkom, które reprezentował Irek Sikorski (na zdjęciu powyżej)  w imieniu Fundacji Starzyńskiego i zmotoryzowanych mieszkańców Warszawy spotkał się wczoraj  siedzibie Biura Zarządzania Ruchem Drogowym z Tamasem Dombim i Mikołajem Pieńkosem, który reprezentował Puchalskiego, dyrektora ZDM. Zostały im przedstawione propozycje dotyczące bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz kompromisów dotyczących Sppn i Stref Czystego Transportu. Nadałem na biuro podawcze kilkanaście, dobrze udokumentowanych i uzasadnionych punktów które pogodziłaby kierowców, przedsiębiorców, pieszych i mam nadzieję że i rowerzystów.  Czy to coś da? Wątpię, ale nikt nie może nam zarzucić ze nie dążymy do zgody, że nie chcemy rozmawiać, że stoimy za jakąś opcją polityczna, nie. Chcemy kompromisu pytanie czy druga strona też chce? – konkluduje Sikorski.

Oto propozycje złożone miastu

Jako przedstawiciele zmotoryzowanej części mieszkańców Warszawy, a jednocześnie jako piesi, jesteśmy zainteresowani takim rozwojem miasta, który spełnia i godzi potrzeby różnych użytkowników dróg, nie powoduje wykluczenia komunikacyjnego czy parkingowego, a także realnie poprawia bezpieczeństwo. Niniejszym przedstawiamy pakiet naszych propozycji i postulatów, dotyczący zarówno rozwiązań systemowych, jak i powiązanych z konkretnymi lokalizacjami czy kwestiami o znaczeniu dzielnicowym. Naszym zdaniem są to rozwiązania kompromisowe, które zażegnałyby w pewnym stopniu konflikty czy nieporozumienia, jakie powstały pomiędzy szerokimi rzeszami mieszkańców a urzędnikami.

Oto nasze propozycje:

1. Czasowe zawieszenie wprowadzenia SCT – w związku m.in. z zakwestionowaniem konstytucyjności uchwały przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do czasu wyjaśnienia sprawy, jaki wpływ na decyzję o wprowadzeniu SPPN miało lobby samochodów elektrycznych, a także widząc konieczność, aby tak inwazyjne zmiany, jak SCT, były poprzedzone odpowiednią kampanią informacyjną, apelujemy o czasowe zawieszenie wprowadzenia strefy poprzez zarekomendowanie odpowiedniej uchwały Rady W-wy. Poza tym w załączniku do tego memorandum, dotyczącym SCT, podajemy propozycje, jakie warunki można by wprowadzić, aby strefa nie budziła aż tak wielkich kontrowersji i nie wprowadzała zamętu społecznego.

2. Systemowa reforma zasad obowiązywania SPPN poprzez:

a) wprowadzenie ABONAMENTU PRZEDSIĘBIORCY (wzorem innych miast Polski), który da możliwość korzystania z samochodu osobom pracującym poza miejscem zamieszkania w formie opłaty ryczałtowej, a nie jak obecnie wyłącznie poprzez wnoszenie opłat według standardowej taryfy SPPN, co stanowi znaczne zwiększenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;

b). wprowadzenie abonamentu „pośredniego” pomiędzy rejonowym za 30 zł oraz obszarowym za 600 zł tak, aby każdy mieszkaniec miał możliwość rozszerzenia wyboru miejsc parkingowych ale nie za 20-krotność stawki podstawowej;

c) wprowadzenie abonamentu strefowego, np. za 600 zł rocznie, w ramach którego kierowca będzie mógł wybrać 3 strefy pośrednie w różnych punktach miasta. Umożliwi to np. wybranie miejsca przy domu. przy pracy , przy miejscu zamieszkania osób z najbliższej rodziny itp.

Apelujemy również, aby w miarę możliwości oraz mając na względzie dobro naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy tak licznie odnaleźli schronienie w naszych miastach – ale jednocześnie ich auta w dość dużym stopniu wpływają na mniejszą dostępność miejsc parkingowych – wszelkie działania związane z ewentualnym rozszerzaniem SPPN zostały wstrzymane do zakończenia wojny na Ukrainie, a czynnik ten był brany szerzej pod uwagę w analizach potrzeb parkingowych w Warszawie.

3. Bezpieczeństwo pieszych na chodnikach oraz ruchu drogowego – standardy w infrastrukturze i oznakowaniu. Apelujemy, aby:

– nie stosować progów zwalniających ani wyniesień jezdni (oraz zlikwidować istniejące) na tych odcinkach ulic, gdzie kursuje komunikacja miejska oraz na drogach dojazdowych do szpitali – w celu ratowania życia oraz poprawy komfortu pasażerów autobusów miejskich.

– nie sadzić nowych nasadzeń zieleni średniej czy wysokiej (oraz stopniowo zastępować ją niską) na dojeździe do skrzyżowań oraz aby regularnie podcinać już nasadzone i dbać o jak najlepszą widoczność w pasie drogowym. W wielu miejscach roślinność uniemożliwia bezpieczną obserwację drogi i chodnika, szczególnie niepokojący jest tu trend sadzenia roślin na samych „rogach” skrzyżowań (gdzie dodatkowo są narażone na skutki działania soli drogowej czy zanieczyszczeń z transportu) oraz doprowadzania traw do wysokości kilkudziesięciu cm.

– instalować pętle indukcyjne oraz sygnalizację przejść dla pieszych w jak największej ilości przy szkołach, przedszkolach, szpitalach.

– oraz w trosce o bezpieczeństwo pieszych i wyrabianie prawidłowych nawyków użytkowników DDR (rowerzyści, hulajnogiści itd.) w miejscach przecinania się z ciągami pieszymi, przy skrzyżowaniach, dojściach do przystanków (i na całej ich długości), przy popularnych sklepach czy parkingach oznakowywać odcinkową zmianę DDR na CPR, oprócz znaków pionowych także znakami poziomymi, w tym malowaniem eksperymentalnym – wymusi to zachowanie bezpiecznej prędkości przez użytkowników DDR oraz zmniejszy liczbę wtargnięć przez pieszych.

Ponadto

1. Proponowana Strefa, docelowo dostępna tylko dla pojazdów spełniających normy Euro 6 i Euro 6d, jest zbyt rygorystyczna; podobne strefy w Niemczech, tzw. Umweltzone, dopuszczają auta z silnikami benzynowymi od normy Euro 1 oraz diesle od normy Euro 4.

2. Z zasięgu SCT powinny zostać wyłączone ulice przelotowe: Towarowa, Al. JP2, Chałubińskiego, Marszałkowska, Andersa, Grójecka, Wisłostrada, Al. Jerozolimskie, Prosta, Al. Solidarności, Okopowa, Słomińskiego.

3. Strefa Czystego Transportu powinna być ograniczona terytorialnie do części Śródmieścia, od Alei Jana Pawła II po stronie zachodniej, do Wisłostrady po stronie wschodniej. SCT na prawobrzeżnej Warszawie nie znajduje uzasadnienia. W szczególności SCT nie powinna obejmować Stadionu Narodowego oraz znajdującego się obok parkingu P+R. Podobnie nie powinna obejmować obszaru w okolicach centrum handlowego Arkadia.

4. Strefa Czystego Transportu nie powinna obejmować samochodów z zainstalowanymi instalacjami CNG i LPG, który to fakt potwierdza wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

5. Obostrzeniom SCT nie powinny podlegać samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej w przypadku usług wykonywanych z dojazdem oraz samochody mieszkańców.

6. Warto rozważyć czasowość obowiązywania strefy czystego transportu; w Warszawie powietrze w sezonie jesienno-zimowym charakteryzuje się o wiele wyższym poziomem zanieczyszczeń, stąd SCT mogłaby obowiązywać tylko w części roku, np. od października do marca.

Komentarz

To cud, że miasto spotkało się z kimś poza środowiskiem lobbującym haracz (sppn) i SCT, dlatego tym bardziej należy docenić ten gest. Program redukcji wyżej wymienionych narzędzi zaproponowane przez StopkKorkom i Fundację Starzyńskiego jest sumą potrzeb warszawskich zmotoryzowanych mieszkańców Warszawy, którzy ponoszą największe obciążenie nie tylko fiskalne ale również ideologiczne, chociażby w postaci likwidowania miejsc parkingowych, bardzo często bez wcześniejszego uprzedzenia.

Od dziś cała Warszawa już wie, że Ratusz dostał takie propozycje, zatem czekamy z niecierpliwością na decyzję. Wielkie brawa należą się StopKorkom i Fundacji Starzyńskiego za tak celne i merytoryczne podejście do tematu.

Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski