Co na to Gronkiewicz – Waltz? Sąd stwierdził, że reprywatyzacja kamienicy J. Brzeskiej była niezgodna z prawem!

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w październiku 2019 roku decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą nieruchomości przy ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała zamordowana Jolanta Brzeska. Skargę na decyzję komisji złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M. Przewodniczący Komisji Sebastian Kaleta opublikował za to nagranie, na którym widać, jak jeden z sędziów śmieje się, gdy córka Jolanty Brzeskiej wyszła w proteście z sali rozpraw.

Eksmisje

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wczoraj decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą nieruchomości przy ul. Nabielaka 9, gdzie mieszkała znana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska. Skargę na decyzję komisji złożył m.in. handlarz roszczeń Marek M. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.  Złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego zapowiedział szef komisji Sebastian Kaleta.

Decyzję reprywatyzacyjną podpisał w styczniu 2006 r. Mirosław Kochalski, ówczesny sekretarz m.st. Warszawy. Na jej mocy kamienicę przekazano trojgu spadkobiercom dawnych właścicieli i Markowi M., który część praw miał nabyć za bezcen od innych spadkobierców. Komisja Weryfikacyjna uchyliła reprywatyzację w grudniu 2017 r., nakazując jednocześnie Markowi M. zwrot ponad 2,9 mln zł. Komisja wskazała m.in., że po reprywatyzacji sytuacja lokatorów kamienicy radykalnie się pogorszyła: podwyższono czynsze, co doprowadziło do powstania zaległości finansowych, a to z kolei skutkowało postępowaniami o zapłatę i eksmisjamirelacjonowało  DoRzeczy.

Nikt się nie musi już dziś bać

Kolejne ważne zwycięstwo Komisji Weryfikacyjnej! Sąd uwzględnił skargę Komisji, którą przygotowałem z zespołem w sprawie kamienicy Nabielaka 9, w której mieszkała Jolanta Brzeska. Sąd stwierdził, że do reprywatyzacji nie powinno dojść, ponieważ brał niej udział słynny handlarz roszczeń Marek M. Sprawa wróci do WSA, ale w świetle orzeczenia NSA jasne jest, że Komisja miała rację uchylając reprywatyzację i nakazując wypłatę odszkodowań pokrzywdzonym, w tym córce pani Jolanty Brzeskiej.

To kolejny dowód na to, że po latach z dumą możemy z Patrykiem Jakim i wszystkimi współpracownikami powiedzieć, że lekceważona na początku komisja weryfikacyjna przywróciła sprawiedliwość i praworządność w Warszawie. Oczywiście nie cofnie to wyrządzonych krzywd, ani życia Jolancie Brzeskiej, ale dzięki komisji tysiące mieszkańców Warszawy dziś już nie boi się, że spotkają na swojej życiowej drodze czyścicieli kamienic.

  

zdj. PAP / Jakub Kamiński

Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski