Ks. Twardowski byłby zachwycony! Barokowa Kalwaria, z terenu klasztoru ss. Wizytek, idzie do remontu

26 sierpnia 1728 r. położono kamień węgielny pod budowę kościoła Opieki Św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi. To jedna z najpiękniejszych warszawskich świątyń, która w nienaruszonym stanie stoi od XVII wieku, kiedy to Ludwika Maria Gonzaga sprowadziła do Polski zakon wizytek i w tym samym czasie szarytek. To świątynia arcywarszawska pod każdym względem. W Wieku XVII i XVIII była świątynią dla śmietanki towarzyskiej, tym bardziej że wizytki uczyły dzieci dobrych manier i francuskiego. Tu organistą był Chopin, a wieloletnim mieszkańcem zakonu w czasach już powojennych był sam ksiądz Jan Twardowski.

Barokowa Kalwaria do remontu

Warszawski klasztor sióstr wizytek jest najstarszym domem zakonu w Polsce. Powstał z fundacji klasztoru w Paryżu (przy Faubourg St. Jacques) przy współudziale klasztorów z Lyonu-Bellecour i Troyes. Dwanaście zakonnic z przełożoną Marią Katarzyną de Glétain przybyło do Warszawy latem 1654 roku na życzenie królowej Ludwiki Marii Gonzagi, małżonki Jana Kazimierza.

Sam kościół wznoszony był etapami w 1728–1733 oraz 1754–1763 według projektów Karola Baya i Efraima Szregera. Kościół Wizytek to barok rzymski, jeśli chodzi o bryłę, rokokowy jeśli chodzi o zdobnictwo i proporcje. To ogromnie rzadkie rozwiązanie spotykane na terenie Polski. Unikatowa też jest sama Kalwaria pochodząca z roku 1677, która znajduje się na terenach klasztoru sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu, który sięgał o wiele dalej. Kalwaria, jak i sama świątynia, to absolutna perła architektoniczna w skali kraju. To przestrzeń zamknięta, i tylko nielicznym udało się tam wejść. Jak mawiał ksiądz Twardowski to miejsce na pewno nie z tej Ziemi.

Obiekt ze względu na konstrukcję i przeznaczenie stanowi absolutnie unikatowy przykład drewnianej architektury nowożytnej , nie tylko w Warszawie, ale i na Mazowszu. Jego zewnętrze formy przypominają dworskie lamusy i świrony, choć pewne podobieństwo wykazuje także drewniany budynek klasztoru Brygidek zachowany w Grodnie i pochodzący z tego samego okresu. Kalwaria, znana jedynie nielicznym specjalistom, wymaga dalszych studiów” –  czytamy w opracowaniu J. Zielińskiego Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, Tom 7 Krakowskie Przedmieście – 2001 rok.

Jak informuje Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków, rozpoczęły się działania zmierzające do remontu i konserwacji drewnianego budynku tzw. Kalwarii w zespole zabudowy klasztoru zgromadzenia sióstr Wizytek położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 34. Najstarsze części budynku datowane są na XVII w., stąd wszelkie prace podejmowane przy obiekcie wymagają szczególnej staranności.

Na chwilę obecną analizujemy przedłożoną dokumentację historyczną oraz konserwatorską oraz konsultujemy zaproponowane rozwiązania konserwatorskie i remontowe. Za kilka miesięcy rozpoczną się pierwsze prace zabezpieczające i budowalne, będziemy informować o ich przebieguczytamy na stronie MWZK.

  

Główne zdjęcie pochodzi z albumu Władysława Czaplińskiego, Wizytki: hortus conclusus, gdzie współautorem był śp. ks. Jan Twardowski, zresztą mieszkaniec owego zakonu.

reszta; MWKZ

Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski