Polak dokonał przełomu w manipulacji atomem!

Wyniki jego badań znalazły się na okładce najważniejszego czasopisma naukowego świata – Natute! Prof. Michał Tomza polski fizyk wraz z zespołem naukowców doprowadzili do schłodzenia pojedynczego jonu do najniższej takiej temperatury w historii fizyki. To pozwoliło im perfekcyjnie nim manipulować. Doszli do momentu, w którym są w stanie schłodzić pojedynczy atom, a następnie zrobić z nim co chcą w ramach eksperymentu.

To osiągnięcie zostało uznane za jedno z największych w obszarze fizyki atomowej

trafiając na okładkę wydawanego od 1869 roku Nature. Prof. Tomza w tak młodym wieki dokonał również teoretycznego opisu pierwszej w historii obserwacji rezonansów kwantowych oraz kontroli kwantowej w zderzeniach pojedynczego jonu z ultrazimnymi atomami. Wyniki tych badań mogą mieć ogromny wpływ na usprawnienie procesów syntezy wykorzystywanej przy tworzeniu leków czy tysięcy produktów chemicznych na świecie.

W zeszłym roku prof. Michał Tomza wraz z Laureatem Nagrody Nobla Wolfgangiem Ketterle z MIT opublikował również serię artykułów, gdzie wyjaśnili mechanizm zmierzonej przez nich kontroli kwantowej ultrazimnych reakcji chemicznych pomiędzy atomami i cząsteczkami. Prof. Michał Tomza jest jednym z najwybitniejszych na świecie naukowców z obszaru chemii ultrazimnej materii. W rozmowie uświadomił mi, że najzimniejsze miejsce we Wszechświecie znajduje się między innymi w piwnicach UW. Z kolei najcieplejsze miejsce dzieje się w CERN. Osiągane tam temperatury są porówywalne do tych, których doświadczał w pierwszych chwilach Wielki Wybuch. W tych skrajnych temperaturach cząstki elementarne z których składa się wszechświat zachowują się inaczej. W tym „inaczej”, polski fizyk stara się znaleźć odpowiedź na najbardziej fundamentalne pytania natury rzeczy i praw fizyki.

 

 

Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski