W. Lenin – w dniu Waszego święta Wszystkim towarzyszkom i towarzyszom z ruchów miejskich z proletariackim pozdrowieniem

Towarzysze aktywiści! Dziś dzień wielkiego święta towarzyszy całego świata. Pierwszego maja świętujemy oni swe przebudzenie się do światła i wiedzy, swe zjednoczenie w jeden związek braterski do walki z wszelkim uciskiem potworów na czterech kołach, z ich wszelką samowolą, z wszelkim wyzyskiem ulic, o wprowadzenie socjalistycznego ładu społecznego na wszystkich ulicach. Precz z nienawiścią między aktywistami różnych narodowości i różnych wyznań! Nienawiść taka korzystna jest jedynie dla autoholików i tyranów którzy żerują na ciemnocie i braku jedności wśród proletariatu, a nam zabierają nasze socjalistyczne chodniki.

Wolna przestrzeń od potworów na czterech kołach

Wszyscy aktywiści są braćmi i ich niezłomny związek jest jedyną rękojmią dobrobytu i szczęścia całej pracującej i uciskanej ludzkości. W dniu Pierwszego Maja ten związek aktywistów wszystkich krajów, międzynarodowej czerwonej walki z uciskiem potworów na czterech kołach, dokonuje przeglądu swych sił i zespala je do nowej nieustannej, niezłomnej walki o wolność równość i braterstwo. Czas odzyskać chodniki dla czerwonych mas!

Nigdy jeszcze nie przeżywała aktywistyczna brać takiego ocknięcia się ze snu, zastrachania i niewoli jak obecnie. Poruszyły się wszystkie klasy społeczne, od robotników i chłopów do obszarników i kapitalistów, zewsząd rozległy się głosy oburzenia – w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Lud wszędzie domaga się zaprzestania jeżdzenia potworami na czterech kołach, lud żąda ustanowienia wolnych ulic od potworów, które je zabierają, zwołania wybranych towarzyszy przez wszystkich bez wyjątku obywateli do zgromadzenia konstytucyjnego w celu powołania rządu pod przywództwem towarzysza Jana Mencwla w imię uratowania ludu od runięcia w przepaść, w którą spycha go potworskie samowładztwo potworów na czterech kołach.!

Walka wre obecnie w całej Polsce, towarzysze z Ostatniego Pokolenia już zaczęli ratować płonącą planetę żądając wolności i poprawy bytu za 50 złoty miesięcznie. Kto wie, może  poleje się krew w Rydze i Polsce, nad Wołgą i na Południu, wszędzie tam gdzie do walki stają towarzysze aktywiści.

Walka o wolność od miejskich autostrad staje się walką ogólnoludową. Niech prowadzą nas towarzyszka Didzuszk-Zyglewska, Matysiak czy Biejatowa! Niech Buciak, Czajkowski, Grzeszak, Śpiewak, Smyk i inni towarzysze walczą każdą ramą rowerową o skrawek ukradzionej autostrady miejskiej!  A towarzysze Zboralskij i Osowskij swym czerwonym piórem i zapałem walczą o równy dostęp do przejścia po tęczowych światłach!

Towarzysze aktywiści!

Nie pozwolimy, by nadal tak poniewierano ludem aktywistycznym i pieszym. Staniemy w obronie wolności, damy odpór wszystkim, którzy chcą odwrócić gniew ludu od jego prawdziwego wroga – potwora na czterech kołach! Rozniecimy powstanie z bronią w ręku, aby obalić rząd towarzysz i wywalczyć wolność dla całego ludu pieszego i rowerowego. Do broni, towarzysze robotnicy i chłopi! Organizujcie tajne zebrania, formujcie drużyny, zaopatrujcie się we wszelką broń jaką tylko możecie zdobyć, wysyłajcie ludzi zaufanych, aby zasięgali rad u Śpiewaka i Mencwela, duchowych przywódców naszego bezkolizyjnego czerwonego świata!

Niechaj Pierwszy Maja tego roku będzie dla nas świętem powstania ludowego – przygotowujmy się do niego, oczekujmy sygnału do decydującego ataku na czterokołowego  tyrana. Precz z rządem potworów! Niech żyją dwa koła! Potwora obalimy i powołamy tymczasowy rząd bezkolizyjny, który zwoła ludowe zgromadzenie konstytucyjne. Niechaj delegaci ludu wybrani w powszechnym, bezpośrednim, równym głosowaniu walczą z każdym przejawem czterokołowych potworów. Niechaj wyjdą ze swoich kołchozów i powrócą z zesłania wszyscy bojownicy o wolność. Niechaj wiece ludowe organizowane będą jawnie i niech prasa ludowa wolna będzie od nadzoru przeklętych urzędników.

Niechaj cały lud się uzbroi w ramy od rowerów, niechaj każdy robotnik otrzyma dwa koła, aby sam lud, nie zaś garstka grabieżców, decydował o swoim losie i chodnikach. Niechaj zwołują się we wsiach i miastach wolne komitety chłopskie aby obalić władzę potworów na czterech kółkach, by nie mogli więcej te potwory poniewierać ludem, i aby zwrócić nam zabraną przestrzeń!

Solnićnyj krug, niebo wakrug –
eta risunok malćiszki.
narisawał on na listkie
i padpisał w ugałkie:

pust wsiegda budiet sonce,
pust wsiegda budiet nieba
pust wsiegda budiet mama,
pust wsiegda budu ja. (x2)

miłyj moj drug, dobryj moj drug,
liudiam tak hocietsa mira.
i w tridcat piat sierce apiat

nie ustajot powtariat:
pust wsiegda…

Wasz Włodzimierz Iljicz Lenin, 1 maja 2024 roku!

 

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski