[NASZ TEMAT] Co wiemy o kosztach awarii Czajki i ile one nas kosztują?

W Czajce utopiono setki milionów złotych w dwóch awariach, kolektorach tymczasowych. Dziś powinny cały czas trwać prace, ale ani widu ani słychu, dlatego też wysłaliśmy dziś pismo na ręce Prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Pismo do  Prezydenta Trzaskowskiego i MPWiK

1. Ile kosztowało wykonanie kolektora przesyłowego wraz z instalacja do przesyłania ścieków pod dnem Wisły który uległ awarii?

2. Ile kosztowała naprawa kolektora przesyłowego wraz z instalacją do przesyłania ścieków pod dnem Wisły, który uległ awarii po pierwszej awarii wraz z robotami dodatkowymi w tym budową tymczasowego rurociągu na moście pontonowym, i kosztami korzystania z tego mostu na czas naprawy rurociągu?

3. Kto wykonywał obowiązkowy przegląd roczny kolektora przesyłowego ścieków – proszę o przesłanie dokumentu z przeglądu?

4. Kiedy nastąpiła druga awaria kolektora przesyłowego ścieków – proszę podanie daty?

5. Ile kosztowały roboty zabezpieczające po drugiej awarii kolektora ściekowego wraz z robotami dodatkowym,i w tym budową tymczasowego rurociągu na moście pontonowym i kosztami korzystania z tego mostu na czas naprawy rurociągu?

6. Ile kosztowały przewierty A i B stanowiące alternatywę dla kolektora przesyłowego, który uległ awarii. Proszę o przesłanie umów i aneksów do umów o ile takie powstały?

7. Ile będzie kosztowała naprawa kolektora przesyłowego, który uległ awarii. Kiedy zostały rozpoczęte roboty i kiedy planuje się ponowne uruchomienie kolektora?

 

Jak tylko dostaniemy odpowiedź niezwłocznie je opublikujemy i wytłumaczymy o co chodzi.

 

Portal Warszawski. O krok do przodu

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski