Co dalej z planami zagospodarowania przestrzennego Warszawy?

Wczoraj odbyło się spotkanie z Panią Marią Wasiak, Sekretarz M. St. Warszawy, na temat planów zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Stronę społeczną reprezentowały osoby z Komitetów społecznych Białołęki, Zielony Ursynów, Włochy, Wesoła, Miasto Ogród Gaj, Wawer, Wilanów, Kępa Zawadowska i, zrzeszające 17 Komitetów Porozumienie Ludność Warszawy.

Krótkie podsumowaniem spotkania napisał Andrzej Weigle:

– Studium nie będzie dalej procedowane, natomiast decyzja o przystąpieniu do prac nad Planem ogólnym ma zapaść na pierwszej merytorycznej sesji Rady Warszawy
– Plan sporządzać będzie Biuro Architektury ale Porozumienie Ludność Warszawy może przygotować jego autorską, społeczną wizję !!! To stanowiłoby podstawę do dyskusji nad założeniami rozwoju miasta. To poważne wyzwanie dla nas, ale też ogromna szansa na realny wpływ na ustalenia ostatecznego dokumentu
– Demografia, ekofizjografia i inne założenia wejściowe do przyszłego Planu muszą zostać zaktualizowane.
– Konieczna jest ściślejsza współpraca z gminami ościennymi przy opracowywaniu Planu.

Zgłosiliśmy szereg problemów i postulatów dotyczących terenów prywatnych. Urząd ma pomysł jak rozwiązać problem związany z planem generalnym dla lotniska. Nasze spotkania z Urzędem, mają być kontynuowane mówi nam architekt, Pani Małgorzata Kotarska – Rapacka.

Ruszamy z projektem Społecznego Planu Ogólnego. Mamy profesjonalny zespół, który gwarantuje odpowiedni poziom dyskusji z Miastem. Dzięki merytorycznej dyskusji na wczorajszym spotkaniu zobaczyliśmy szansę na sformułowanie wniosków do Planu Ogólnego, który będzie sporządzany w Urzędzie, ale przede wszystkim wypracowanie takiego obrazu Warszawy, który będzie wynikiem głosu Mieszkańców!

Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski