[TYLKO U NAS] Czy Polska straci duże środki z funduszy UE? W tle kolejny raz NCBR

Komisja Europejska we wstępnym raporcie wskazuje na duże nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020, za który jako Instytucja Pośrednicząca odpowiedzialny jest NCBR. Resort funduszy i polityki regionalnej doprecyzował, że wyniki roboczego raportu Komisji Europejskiej wskazują na „wieloletnie, trwające przynajmniej od 2018 r. nieprawidłowości w zarządzaniu i wdrażaniu programu POIR, w części, za którą odpowiedzialne jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, nadzoruje NCBR. Centrum odpowiada za programy wsparcia projektów technologicznych, m.in. bazujących na badaniach i rozwoju, to za jego pośrednictwem do firm trafiają unijne dotacje. Beneficjenci wątpią, czy NCBR jest w stanie realizować spójną strategię z UE.

Wymiana Dyrektorów w tej Instytucji Rządowej odbywa się niemal w każdej porze roku kalendarzowego. Jednocześnie przypominamy za PAP, że w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027 Polska ma otrzymać z budżetu UE ok. 76 mld euro. Z kolei w ramach KPO nasz kraj ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 %), transformację cyfrową (21,3 %), a także na reformy socjalne (22,3 %). W dniu 15 kwietnia tego roku w ramach pierwszej transzy KPO na konto Polski wpłynęła POŻYCZKA w wysokości 27 mld zł, którą będą musiały spłacać kolejne pokolenia Polaków…

Portal Warszawski pisał już o nieprawidłowościach w NCBiR, m.in. w zatrudnianiu w tej Instytucji Rządowej do zarządzania środkami UE – młodych, fryzjerów, psychologów, socjologów, dietetyków, urbanistów itp., rzadko specjalistów posiadających doświadczenie i wiedzę niezbędną do administrowania i zarządzania środkami UE. Ekspertem w tej instytucji można zostać  w zależności od stażu pracy, nie rzadko nie jest konieczne posiadanie wiedzy i doświadczenie. Oczywiście jak w każdej instytucji istnieją w tej materii zacne wyjątki. Chcąc pracować należy koniecznie wyłącz myślenie. I…nie jesteśmy zaskoczeni. Przykładowo, były Dyrektor Działu Rozwoju Kadry Naukowej wpoił współpracownikom, że do zarządzania  i wydatkowania środkami UE mogą być zatrudniani wszyscy młodzi i zdolni np. zawodowi fryzjerzy, dietetycy i tym podobni przedstawiciele zawodów tzw. usługowych. Wielokrotnie słyszano, że praca w tym miejscu „jest banalnie proste i nawet małpa potrafi to robić”. Modelowano i ścinano na oślep środki UE a, zgodność z wytycznymi i procedurami KE? kto by się tym przejmował przy konieczności zamykania perspektywy finansowej 2014-2020.

W Agencji Rządowej liczy się tempo i kasa wpływająca na osobiste konta?

Wyższe wykształcenie dla eksperta i koordynatora? nie ma takiej potrzeby – wystarczy spełnić warunek od 2 do 7 lat zatrudniana w tej instytucji. Dysproporcja wiedzy i doświadczenia między pracownikami jest jak dwa różne systemy walutowe, ale nikt się tym nie przejmuje, ponieważ tu na pierwszym miejscu są tzw. przyjaciele króliczka.  Liczy się tempo wydatkowania środków UE, nepotyzm w zatrudnianiu rodzin i współpracy z beneficjentem, nierzadko spokrewnionych w pierwszej linii nie jest również niczym dziwnym. Etyka a/a. Przerost kadry zarządzającej średniego szczebla i przechowalnia dla byłych polityków oraz częsta rotacja najniżej postawionej w hierarchii wartości kadry również nie dziwią. Obowiązuje natomiast niepisana zasada, że Dział Obsługi Beneficjenta to linia produkcyjna a „ludzie” są trybami w maszynie do wydatkowania środków UE.

Komisja Europejska skupia się obecnie na nieprawidłowościach dotyczących m.in. podejrzeń o konflikt interesów przy ocenach projektu przez NCBR, niejasnych  i nietransparentnych procedur doboru ekspertów oceniających projekty przez NCBR.

Resort Funduszy i Polityki Regionalnej zapewnił, że jego priorytetem jest jak najszybsza naprawa nieprawidłowości, tak by uchronić budżet państwa przed stratami, uratować dotacje dla prawidłowo zrealizowanych projektów oraz zapobiec ryzyku utraty środków przez NCBR w perspektywie 2021-2027. MFiPR współpracuje w tej sprawie z Ministerstwem Nauki  i Szkolnictwa Wyższego. Resort ma przekazać wnioski ze swoich prac jesienią tego roku.

KOMENTARZ

Prawdopodobnie w NCBR nie nastąpią zmiany do końca br., a instytucja z kadrą polityczną oraz intratnymi kontraktami menadżerskimi nie jest  w najmniejszym stopniu zagrożona. Czy uda się coś naprawić po zmianie układu politycznego? Poddajemy w wątpliwość celowość naprawy dobrze funkcjonującego układu politycznego.

Nie zabija się przecież kury znoszącej złote jajka nawet wtedy, gdy są mocno zepsute. Zawsze można jeszcze ocalić skorupkę.

A dziś na stronach NCBR uśmiecha się do nas śliczna dziewczynka….

 

 

Portal Warszawski. O krok do przodu

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły