Kolejny geniusz! Stworzył pierwszy w Europie w pełni wirtualny uniwersytet, który później zaczął działać obok Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jest profesorem UJ i zmienił swoją tożsamość na nick z Internetu jak mi mówi – „w akcie desperacji”! Tak chce wykrzyczeć to, nad czym pracował całe swoje życie. Niewielu z nas wie, że to ten człowiek wykreował część filozofii, opisującą miejsce człowieka w świecie technologii. W 2006 roku zaledwie kilkanaście miesięcy po tym, gdy na Uniwersytecie Harvarda uruchomiony został Facebook, prof. Michał Ostrowicki posłużył się w swojej pracy naukowej po raz pierwszy pojęciem wirtualnego realis (później: elektroniczne realis). Praca stała się jak mi mówi „podłożem dla dzisiejszej ontoelektroniki, czyli części filozofii – ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu” – pisze niezawodny doktor Maciej Kawecki, który promuje polskich geniuszy.

Stworzył pierwszy w Europie w pełni wirtualny uniwersytet

Sztuczna Inteligencja to dla Pana Profesora nie żaden „byt nieludzki”. Sztuczna Inteligencja to też nie narzędzie. Sztuczna Inteligencja to nowa sfera bytu, którą dostała ludzkość. To jej opisywaniu, poświęcił całe swoje życie. Stworzył pierwszy w Europie w pełni wirtualny uniwersytet, który później zaczął działać obok Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj pod nazwą Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ kształci studentów TYLKO w Second Life – wykorzystując środowisko graficzne 3D by uczyć! To tam, 12 lat temu po raz pierwszy w Polsce publicznie obroniona została rozprawa doktorska w sieci. Zaznaczę, było to kilkanaście lat temu! Pan Profesor jest twórcą teorii dzieła sztuki jako systemu oraz matrycowej teorii sztuki. Zaproponował też pojęcie „sztuki rzeczywistości wirtualnej” oraz w ramach ontoelektroniki „alinearną koncepcję prawdy”.

By zwrócić uwagę na wyzwania świata cyfrowego, zmienił swoją tożsamość na nick, którym od wielu wielu lat posługiwał się w wirtualnym świecie. Stał się Sidey Myoo. Mówi mi, że to z nim utożsamia się już silniej. Słowo „Sidey” stworzył od słowa „side” – strona www. I tak znów po raz pierwszy w historii polskiej nauki na stronie internetowej uniwersytetu oraz w jej systemie USOS widnieje oficjalnie cyfrowa tożsamość – Sidey Myoo (Michał Ostrowicki) a zamiast jego zdjęcia widnieje cyfrowy awatar. Ten sam od 10 lat. Pan Profesor jest też autorem „10 Prawd o świecie elektronicznym” oraz Deklaracji moralności dla człowieka w świecie elektronicznym.

Nie spotkałem w swoim życiu naukowca, który chyba silniej dostrzega powiązania człowieka z techniką. Ten człowiek jest technologią. Potrafi o technologii mówić bez antropomorfizacji. Mimo, że w świecie nauki jest tym „innym”, ta „inność” nadaje jego pracy jeszcze większej szczerości i autentyzmu. Uznałem, że teraz jest czas na publikację tej rozmowy. Mamy w naszym kraju człowieka, który jest ogromną wartością.

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski