[NASZ NEWS] R. Trzaskowski chwali się otwarciem szkoły w Wesołej! Ale milczy na temat możliwości jej wyburzenia!

16 nowych szkół w jednej kadencji. W tym właśnie oddane pierwsze publiczne liceum w Wesołej, odkąd przyłączyła się do Warszawy.  To tylko część bilansu tej kadencji i rekordowego programu inwestycji w edukację w stolicy. Symboliczne przekazanie klucza za nami – cieszę się, że uczniowie mogą już korzystać z nowej placówki przy ul. Słowackiego. I dla nich, i dla ich rodziców to bardzo ważna i pozytywna zmiana. A dla dzielnicy to historyczny dzień. Jestem dumny, że pierwsze nowe publiczne liceum w Wesołej na aż 600 uczniów wybudowaliśmy od podstaw w trakcie mojej kadencji jako prezydenta miasta – czytamy na stronie prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

To tylko część prawdy

Na naszą skrzynkę dostaliśmy maila następującej treści:

W imieniu Mieszkańców Wesołej dziękuję za relację z tajnej wizyty Prezydenta Trzaskowskiego na otwarciu nowego liceum w naszej dzielnicy. Nikt nie wiedział że spotka nas taki zaszczyt, poza działaczami PO i kandydatami PO, którzy jako jedyni zostali zaproszeni, jakby to było partyjne liceum, a nie publiczne. Filmik poniżej wyjaśnia on wyjątkową wstrzemięźliwość w informowaniu o wizycie Prezydenta mieszkańców. W ramach rozwoju stolicy Pan Prezydent domaga się wyburzenia okolicznych domów i wysiedlenia mieszkających tam ludzi, a dla ratowania „płonącej planety” domaga się wycięcia ponad 30 ha lasów w Wesołej, w tym siedliska roślin chronionych w całej UE, zresztą jedyne siedlisko na terenie Warszawy. Nic dziwnego, że zakradł się jak partyzant z wyciętego lasu, chroniony przez partyjnych działaczy.

Wschodnia obwodnica Warszawy

Może warto przypomnieć czytelnikom, że mowa o Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Wiąże się z to z wyburzeniem domów i degradacją środowiska naturalnego. Film wiele wyjaśnia. Powstał w czasie budowy szkoły, którą chwali się Trzaskowski.

 

 

Fakty

Prezydent domaga się zamiany wariantów trasy ekspresowej S17 na terenie Warszawy, z wariantu o 1,3 km krótszego na terenie Wesołej, gdzie wycince podlega 12-15ha lasu gospodarczego o miernej wartości przyrodniczej, bez wyburzeń i wysiedleń, na terenie poza osiedlami Wesołej zarządzanym przez Nadleśnictwo Drewnica, na wariant przez zamieszkałe osiedla Zielona-Grzybowa, Groszówka i Stara Miłosna z wycinką pond 30 ha lasów i wyburzeniem ok. 30 domów i wysiedlenie ok. 80 mieszkańców Wesołej. Wariant zielony wskazany przez GDDKiA bez wyburzeń i wysiedleń uzyskał decyzję środowiskową, mimo to w projekcie studium zagospodarowania Warszawy wpisany został wariant czerwony alternatywny. Tylko, że wariant alternatywny był w procedurze wydania decyzji środowiskowej po gruncie, a w projekcie studium wpisali że jest w tunelu, do tego w konsultacjach pracownicy BAiPP opowiadali mieszkańcom, że jest to wariant pod domami mieszakańców, bez wyburzeń i wysiedleń, a takiego wariantu nigdy nie było, bo w tym miejscu znajduje się ogromny naturalny zbiornik wody na głębokości mierzonej w metrachpisze do nas mieszkaniec Wesołej zajmujący się tematem.

Żeby było, weselej BAiPP opisało teren wariantu zielonego jako ostoja bioróżnorodności fauny i flory typu A, a wszystkie poważne analizy przyrodnicze tego tereny wskazują że nie ma tam ani roślin ani zwierząt chronionych i jest to pospolity las gospodarczy, natomiast okolice Hipodromu, gdzie chcą skierować trasę w wariancie alternatywnym. Nie opisali jako ostoję flory, chociaż badania potwierdzają obecność ok. 30 roślin z czerwonej księgi i jedyne stanowisko w Warszawie rośliny chronionej w całej UE, gdzie UE zaleca tworzenie Natura 2000, a teren był badany jako wyjątkowo cenny już w 19 wieku. Tam powstał wzór siedliska, bór chrobotkowy. W załączniku oba warianty i mapa grafitowa wariantu zielonego, bo to też zdegradowany teren po kopalni piasku. Taki farbowany lisek z pana prezydenta, co sam podpala planetę i woła, że się pali, ale on ją uratuje – czytamy w mailu.

  

Wyburzenie grozi głównie mieszkańcom obok liceum, ale w przypadku budowy tunelu, to samo grozi i liceum i pozostałym mieszkańcom podtopienia, popularne na razie bardziej w Starej Miłosnej, ale prezydent chciałby tak też uraczyć Groszówkę. Wody podziemne i opadowe spływają w kierunku Wisły, a tunel by je wstrzymywał. Do tego zatyka się klin napowietrzający Wawer i Warszawę od wschodu, bo prezydent chce wariant właśnie w naturalnym korytarzu napowietrzającym po najwyższych naturalnych wydmach na terenie Warszawy.

Od obecnych władz zależy którędy pójdzie Wschodnia Obwodnica Warszawy. Może też mieć na to wpływ prezydent Trzaskowski, który oprócz tego, że jest prezydentem to jest v-ce przewodniczącym PO, i to w ich rękach leży ostateczna decyzja.

Do tematu będziemy wracać

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły