Plac Defilad wykorzysta wodę z drugiego obiegu. Zaplanowano miejsce dla dwóch podziemnych zbiorników retencyjnych

Na terenie placu Defilad (nowego placu Centralnego) zaplanowano miejsce dla dwóch podziemnych zbiorników retencyjnych – będą one wykorzystywane do zbierania wody deszczowej, która następnie posłuży do podlewania roślin. Łączna pojemność użytkowa zbiorników to 404 m3. Montaż pierwszego zbiornika zakończył się w marcu z jednodniowym wyprzedzeniem, a montaż drugiego planowany jest na maj 2024.

Dlaczego retencja wody jest tak ważna?

Aktualne przepisy prawne oraz ich nowelizacje nakładają konieczność uwzględnienia, podczas planowania urbanistycznego i budowlanego, rozwiązań służących do zatrzymywania wód deszczowych i roztopowych. Retencja wody, szczególnie na obszarach miejskich, jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi część strategii zrównoważonego rozwoju, wspierając ochronę środowiska i zasobów wodnych. Zatrzymywanie wody może pomagać w łagodzeniu efektu tzw. „wyspy ciepła”, poprzez chłodzenie otoczenia i zwiększanie wilgotności powietrza. Przechowywanie wody może być pomocne również w sytuacjach suszy, umożliwiając korzystanie z zasobów w okresach deficytu. W przypadku nadmiaru deszczu, retencja pomaga w zapobieganiu powodziom, co więcej, pozwala także na naturalne oczyszczenie wody z zanieczyszczeń, przyczyniając się do poprawy jej jakości w miejskich ekosystemach.

Zbiorniki retencyjne na placu Defilad

Na terenie placu Defilad zaplanowano miejsce dla dwóch podziemnych zbiorników retencyjnych – będą one wykorzystywane do zbierania wody deszczowej, która następnie posłuży do podlewania roślin. Zbiorniki wykonane zostały z prefabrykatów, czyli gotowych elementów konstrukcyjnych, cechujących się wytrzymałością, estetyką oraz precyzyjnym wykonaniem poszczególnych elementów.

Na plac Defilad dostarczymy dwa zbiorniki ZRT (retencyjne), każdy z nich składa się z sześciu elementów u-kształtnych. Łączna pojemność użytkowa zbiorników to 404 m3. Montaż pierwszego zbiornika zakończył się w marcu z jednodniowym wyprzedzeniem, a montaż drugiego planowany jest na maj 2024 – mówi Ewa Sienkiewicz-Makowska, prokurent samoistny w firmie Sienkiewicz, dostarczającej produkty do inwestycji. Rozwiązania zastosowane na terenie placu Defilad będą wyjątkowo innowacyjne. Specjalny system pozwoli na bieżący monitoring napełnienia zbiorników retencyjnych. Priorytetem będzie wykorzystanie „wody z drugiego obiegu” – dodaje Ewa Sienkiewicz-Makowska.

 Miasta stawiają na retencję

Zbiorniki retencyjne to rozwiązania coraz powszechniej wykorzystywane w urbanistyce, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju miast. W obliczu zmieniającego się klimatu oraz coraz częstszych ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak susze czy gwałtowne burze, konieczność skutecznego zarządzania wodami opadowymi staje się niezwykle istotna.

Zbiorniki retencyjne wykonane z prefabrykatów są nie tylko skutecznym, ale również ekonomicznym rozwiązaniem problemu gromadzenia wód opadowych – mówi Anna Sienkiewicz-Kozłowska, prokurent samoistny w firmie Sienkiewicz. Dzięki ich prefabrykowanej konstrukcji (elementy modułowe) oraz łatwemu montażowi można je dostosować do różnorodnych potrzeb, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla dynamicznie rozwijających się miastpodsumowuje Anna Sienkiewicz-Kozłowska.

Budowa zbiorników retencyjnych na placu Defilad w Warszawie stanowi więc nie tylko przykład nowoczesnej infrastruktury miejskiej, ale jest także kolejnym krokiem w kierunku tworzenia odpornego na zmiany klimatyczne i ekologicznie zrównoważonego środowiska miejskiego.

zdj. Drone X Vision

Tekst: Paulina Fajtek

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski