TO ORDYNARNE KŁAMSTWO! Trzaskowski – „Większość mieszkańców Mokotowa jest za rozszerzeniem SPPN!”

Większość mieszkańców Mokotowa jest za rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Chcemy żeby strefa zaczęła obowiązywać od początku przyszłego roku – powiedział w RDC prezydent Trzaskowski.

Systemowe oszustwo, systemowe okradanie

Dosłownie wczoraj opisaliśmy mechanizm kolportowania kłamliwych i fałszywych wiadomości przez Gazetę Stołeczną, a dziś trzeba prostować ordynarne kłamstwo aż samego prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Trzaskowski czerpie swoją wiedzę od pana Puchalskiego, Olszewskiego, pismaków z GW czy warszawskiego „aktywu”, który nie liczy nawet jednego procenta, to zapewne taka interpretacja rzeczywistości może być do przyjęcia.

Fakty mówią same za siebie. Po pierwsze nie było żadnego referendum wśród mokotowian, po drugie SPPN to systemowe okradanie, dokładnie takie jak te, które prezentujemy na dole. To zwykły haracz narzucany w imię płonącej planety pana Trzaskowskiego!

 Ale systemowe okradanie warszawiaków trwa od dekad, a dokładnie od 45 roku

Pan Trzaskowski, jak i żaden prezydent przed nim nie zajął się następującymi rzeczami i wyrugowaniem realnych mechanizmów okradania ludzi. Zatem przypomnijmy jak okradani są od lat warszawiacy:

1. Wywłaszczenie nieruchomości, czyli pozbawienie właściciela praw do nieruchomości. Brak transparentnych regulacji prawnych pozwala patodeweloperce i bezwzględnej mafii mieszkaniowej na realizację inwestycji z pozoru publicznych. W Warszawie istnieją budynki, które mogły by służyć lokatorom po modernizacji a jednak straszą od lat i nie są w kręgu zainteresowania włodarzy dzielnicy a nawet ze względu na powierzchnię gruntu deweloperów.

2. Degradacja i dewastacja opuszczonych budynków mieszkalnych, niedokończonych inwestycji samorządowych i prywatnych we wszystkich dzielnicach Warszawy bez pomysłu na ich ponowne wykorzystanie i zasiedlenie (znacząca dla budżetu optymalizacja kosztów). Zastany stan rzeczy może świadczyć nie tylko o braku gospodarności, ale przede wszystkim o braku wyobraźni i ignorancji potrzeb mieszkańców.

3. W Warszawie ok. 100 tys. mieszkańców z 99 spółdzielni mieszkaniowych ma nieuregulowany stan prawny gruntów. Chodzi o grunty wybudowanych mieszkań za czasów PRL-u – dekret Bieruta. W czasach PRL-u Spółdzielniom Mieszkaniowym przydzielono grunty bez uwzględnienia ich stanu prawnego, nie brano również pod uwagę ewentualnych roszczeń dawnych właścicieli czy kwestii geodezyjnych (bloki stoją na kilku działkach, należących do równych właścicieli). Od dekad podejmowane są próby wyprostowania tej sytuacji, które kończą się finalnie fiaskiem. Koszty tej patowej sytuacji ponoszą mieszkańcy a nie nieudolni urzędnicy.

4. Spółdzielnie Mieszkaniowe to układ korupcyjny bez nadzoru. Ich nadzorem zajmują się sami swoi. Organem do sprawowania kontroli nad działalnością spółdzielni mieszkaniowej jest jej rada nadzorcza, w której zwyczajowo zasiadają latami burmistrzowie dzielnic i ich rodziny.

5. Budżet Obywatelski – konsultacje społeczne dla lokalnych mieszkańców a nie dla urzędników/aktywistów. Projekty BO oceniane i realizowane są przez grono ekspertów/aktywistów, z pominięciem realnych potrzeb mieszkańców gmin i dzielnic. Zapisy w projektach mówiące o i trwałości projektu tzn. określenie max czasu eksplantacji zrealizowanego zadania nie są kontrolowane przez strony umowy projektu (tzw. martwe zapisy BO).

6. Migracja aktywistów z Fundacji i Stowarzyszeń na eksponowane stanowiska w Ministerstwach, w których kompetencjach jest m.in. są plany zagospodarowania Warszawy, zagadnienia środowiskowe i drogowe, np. aktywistyczne Rodzic w mieście!

7. Podzielniki ciepła w blokach mieszkalnych zabudowane w wyniku błędnej interpretacji przepisów UE przez urzędników, instalowane przez Firmę wybraną bez przetargu. Tzw. podzielniki ograniczają prawo do swobody funkcjonowania mieszkańców we własnym lokalu. Funkcjonalność w części rzeczywistej mierzalności zużycia ciepła zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Urządzenie posiada opis producenta wskazujący na brak rzetelnej parametryzacji mierzalności ciepła w pomieszczeniach, a jednak wykorzystywane jest na masową skalę (nie tylko w Warszawie) przy jednoczesnym wprowadzeniu taryfikatora kar pieniężnych za brak zgody mieszkańców dla instalowania tzw. urządzeń budowlanych pomocniczych.

8. Wywóz śmieci oraz betonoza Warszawy realizowana/obsługiwane przez monopolistyczną firmę promowaną przez ratusz. Lider interdyscyplinarnych usług poszerza swoje usługi uczestnicząc m.in. w realizacji placów zabaw na terenie Warszawy i w innych miastach.

9. Wykorzystywanie tzw. Zielonego Ładu do paraliżu drogowego Warszawy i dominacji jednośladów nad samochodami. Rower jako alternatywa dla komunikacji miejskiej (ścieżki rowerowe dominacją dla pieszych i samochodów). Stąd „przewalane” miliony w Zarządzie Dróg Miejskich, haracze w postaci sppn!

Komentarz

Ordynarne kłamstwo kolportowane przez prezydenta Warszawy świadczy jedynie o tym, że Trzaskowski poza nakładaniem kolejnych haraczy i kagańców mieszkańcom Warszawy, nie ma literalnie nic do zaproponowania. A realne problemy i cały mechanizm okradania warszawiaków dla ratusza jakby nie istniał!

Pamiętaj o tym 7 kwietnia i dlatego mądrze głosuj! Głosuj na tych, którzy nie zabierają Ci Twoich pieniędzy i Twojej wolności!

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły