[LEKTURA OBOWIĄZKOWA] Oto mechanizm okradania warszawiaków, który trwa od DEKAD! Warszawo, POBUDKA!

Warszawa to chore miasto, o czym Portal Warszawski pisze konsekwentnie od dekady. My piszemy od dekady, ale problemy przez nas opisane są nierozwiązane od 45 roku. Tym samym oznacza to, że warszawiacy są permanentnie okradani przez swoich włodarzy. Było kilka inicjatyw aby skończyć z tymi patologiami, ale nikomu nie starczało determinacji lub chęci. Wielka szkoda, że żaden z kandydatów na prezydenta Warszawy w tych sprawach MILCZY!, a wielka szkoda bo tu chodzi o nasze pieniądze, które idą w miliardy. I o tyle każdy z nas byłby bogatszy, a Warszawa byłaby o tyle bogatszym miastem. Zabrakło determinacji, aby skończyć z tymi patologiami dając zielone światło dla kolejnych przekrętów wdrażanych pod hasłem wymogów UE. Zamiast zajmować się rowerami czy ekologicznymi bredniami, Warszawa ma o wiele poważniejsze problemy! Dlatego nasza redakcja będzie powoli i konsekwentnie walczyć oto aby masowy proceder okradania warszawiaków i Warszawy w końcu skończył się.

 

Tak jesteś okradany

 

 1. Wywłaszczenie nieruchomości, czyli pozbawienie właściciela praw do nieruchomości.Brak transparentnych regulacji prawnych pozwala patodeweloperce i bezwzględnej mafii mieszkaniowej na realizację inwestycji z pozoru publicznych. W Warszawie istnieją budynki, które mogły by służyć lokatorom po modernizacji a jednak straszą od lat i nie są w kręgu zainteresowania włodarzy dzielnicy a nawet ze względu na powierzchnię gruntu deweloperów.

 

 1. Degradacja i dewastacja opuszczonych budynków mieszkalnych, niedokończonych inwestycji samorządowych i prywatnych we wszystkich dzielnicach Warszawy bez pomysłu na ich ponowne wykorzystanie i zasiedlenie (znacząca dla budżetu optymalizacja kosztów). Zastany stan rzeczy może świadczyć nie tylko o braku gospodarności, ale przede wszystkim o braku wyobraźni i ignorancji potrzeb mieszkańców.

 

 1. W Warszawie ok. 100 tys. mieszkańców z 99 spółdzielni mieszkaniowych ma nieuregulowany stan prawny gruntów. Chodzi o grunty wybudowanych mieszkań za czasów PRL-u – dekret Bieruta. W czasach PRL-u Spółdzielniom Mieszkaniowym przydzielono grunty bez uwzględnienia ich stanu prawnego, nie brano również pod uwagę ewentualnych roszczeń dawnych właścicieli czy kwestii geodezyjnych (bloki stoją na kilku działkach, należących do równych właścicieli). Od dekad podejmowane są próby wyprostowania tej sytuacji, które kończą się finalnie fiaskiem. Koszty tej patowej sytuacji ponoszą mieszkańcy a nie nieudolni urzędnicy.

 

 1. Spółdzielnie Mieszkaniowe to układ korupcyjny bez nadzoru. Ich nadzorem zajmują się sami swoi. Organem do sprawowania kontroli nad działalnością spółdzielni mieszkaniowej jest jej rada nadzorcza, w której zwyczajowo zasiadają latami burmistrzowie dzielnic i ich rodziny.

 

 


 

Te żenujące i śmieszne potyczki nie tylko w mediach społecznościowych pokazują w jak odrealnionej rzeczywistości żyjemy, a o najważniejszych sprawach nie mówi NIKT! Wielka szkoda, że żaden z kandydatów na prezydenta Warszawy w tych sprawach MILCZY!, a wielka szkoda bo tu chodzi o nasze pieniądze, które idą w miliardy. 


 

 1. Budżet Obywatelski – konsultacje społeczne dla lokalnych mieszkańców a nie dla urzędników/aktywistów. Projekty BO oceniane i realizowane są przez grono ekspertów/aktywistów, z pominięciem realnych potrzeb mieszkańców gmin i dzielnic. Zapisy w projektach mówiące o i trwałości projektu tzn. określenie max czasu eksplantacji zrealizowanego zadania nie są kontrolowane przez strony umowy projektu (tzw. martwe zapisy BO).

 

 1. Migracja aktywistów z Fundacji i Stowarzyszeń na eksponowane stanowiska
  w Ministerstwach, w których kompetencjach jest m.in. są plany zagospodarowania Warszawy, zagadnienia środowiskowe i drogowe.

 

 1. Podzielniki ciepła w blokach mieszkalnych zabudowane w wyniku błędnej interpretacji przepisów UE przez urzędników, instalowane przez Firmę wybraną bez przetargu. Tzw. podzielniki ograniczają prawo do swobody funkcjonowania mieszkańców we własnym lokalu. Funkcjonalność w części rzeczywistej mierzalności zużycia ciepła zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Urządzenie posiada opis producenta wskazujący na brak rzetelnej parametryzacji mierzalności ciepła w pomieszczeniach, a jednak wykorzystywane jest na masową skalę (nie tylko w Warszawie) przy jednoczesnym wprowadzeniu taryfikatora kar pieniężnych za brak zgody mieszkańców dla instalowania tzw. urządzeń budowlanych pomocniczych.

 

 1. Wywóz śmieci oraz betonoza Warszawy realizowana/obsługiwane przez monopolistyczną firmę promowaną przez ratusz. Lider interdyscyplinarnych usług poszerza swoje usługi uczestnicząc m.in. w realizacji placów zabaw na terenie Warszawy i w innych miastach.

 

 1. Wykorzystywanie tzw. Zielonego Ładu do paraliżu drogowego Warszawy i dominacji jednośladów nad samochodami. Rower jako alternatywa dla komunikacji miejskiej (ścieżki rowerowe dominacją dla pieszych i samochodów). Stąd „przewalane” miliony w Zarządzie Dróg Miejskich,
  1. Budżet Obywatelski – konsultacje społeczne dla lokalnych mieszkańców a nie dla urzędników/aktywistów. Projekty BO oceniane i realizowane są przez grono ekspertów/aktywistów, z pominięciem realnych potrzeb mieszkańców gmin i dzielnic. Zapisy w projektach mówiące o i trwałości projektu tzn. określenie max czasu eksplantacji zrealizowanego zadania nie są kontrolowane przez strony umowy projektu (tzw. martwe zapisy BO).

   

  1. Migracja aktywistów z Fundacji i Stowarzyszeń na eksponowane stanowiska
   w Ministerstwach, w których kompetencjach jest m.in. są plany zagospodarowania Warszawy, zagadnienia środowiskowe i drogowe.

   

  1. Podzielniki ciepła w blokach mieszkalnych zabudowane w wyniku błędnej interpretacji przepisów UE przez urzędników, instalowane przez Firmę wybraną bez przetargu. Tzw. podzielniki ograniczają prawo do swobody funkcjonowania mieszkańców we własnym lokalu. Funkcjonalność w części rzeczywistej mierzalności zużycia ciepła zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Urządzenie posiada opis producenta wskazujący na brak rzetelnej parametryzacji mierzalności ciepła w pomieszczeniach, a jednak wykorzystywane jest na masową skalę (nie tylko w Warszawie) przy jednoczesnym wprowadzeniu taryfikatora kar pieniężnych za brak zgody mieszkańców dla instalowania tzw. urządzeń budowlanych pomocniczych.

   

  1. Wywóz śmieci oraz betonoza Warszawy realizowana/obsługiwane przez monopolistyczną firmę promowaną przez ratusz. Lider interdyscyplinarnych usług poszerza swoje usługi uczestnicząc m.in. w realizacji placów zabaw na terenie Warszawy i w innych miastach.

   

  1. Wykorzystywanie tzw. Zielonego Ładu do paraliżu drogowego Warszawy i dominacji jednośladów nad samochodami. Rower jako alternatywa dla komunikacji miejskiej (ścieżki rowerowe dominacją dla pieszych i samochodów). Stąd „przewalane” miliony w Zarządzie Dróg Miejskich, haracze w postaci sppn!

 

KOMENTARZ

Na dziś przygotowaliśmy dziewięć mechanizmów okradania warszawiaków i Warszawy, ale niestety to nie koniec. Kiedy napisaliśmy, że czas na strukturalną zmianę w ratuszu, to mieliśmy między innymi to na myśli! Nami od 1945 roku rządzi układ zamknięty, kompletnie nowa rzecz w historii miasta, a który zarabia gigantyczne pieniądze na usługach czy projektach. Każdą rzecz szczegółowo opiszemy i wskażemy co należy zrobić, aby z tym skończyć!

Wielkie rozczarowanie, że żaden z kandydatów na prezydenta Warszawy w tych sprawach milczy, a jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o nasze pieniądze liczone w miliardach PLN. Dlatego nasza redakcja będzie konsekwentnie walczyć reprezentując jednocześnie mieszkańców dumnej ze swojej historii Warszawy! Ile jeszcze lat upłynie zanim znajdzie się Prezydent, który będzie chciał poznać
i rozwiązać problemy Warszawy?

Te wybory zapewne jeszcze niczego nie zmienią, ale wierzymy, w kolejnych warszawiacy edukowani również przez nas, wybiorą w końcu wolność obywatelską i dobrobyt, na który ciężko pracują a jest im zabierany!

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły