Rampa kolejowa przy stacji kolejowej Warszawa Falenica zabytkiem!

Do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego została wpisana rampa kolejowa położona przy ul. Patriotów 49A w Warszawie, przy stacji kolejowej Warszawa Falenica. Postępowanie przeprowadzono na wniosek Towarzystwa Miłośników Falenicy.

Obiekt związany jest z historią Falenicy i jej rozwojem

Rampa posiada ważne w skali regionu wartości historyczne i naukowe. Stanowi relikt infrastruktury kolejowej  z okresu budowy  stacji Kolei Nadwiślańskiej w ówczesnych Willach Falenickich. Zachowała autentyzm substancji i formy z początku XX wieku. Relikt przedstawia historyczną wartość jako materialne świadectwo oraz wyznacznik położenia dawnego placu załadunkowego przy bocznicy kolejowej – „Umschlagplatz”. Był miejscem bezpośrednio związanym z realizowaną przez Niemców 20 sierpnia 1942 r. akcją deportacji ok. 8000 Żydów (w tym 6500 z getta w Falenicy, około 1000 przegnanych w „marszu śmierci” z getta w Rembertowie oraz kilkuset przypędzonych z Otwocka, gdzie dzień wcześniej nastąpiła likwidacja getta) do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince.

Rampa kolejowa posiada wartości historyczne i naukowe. Jest materialnym świadectwem historii zagłady polskich Żydów. Objęcie jej ochroną konserwatorską leży w interesie społecznym.

  

za; WMKZ

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski