[NASZ TEMAT] Collegium Humanum zjednoczyło wszystkie obozy polityczne mające jeden cel, kontynuacja i ugruntowanie politycznego układu

Dowiedzieliśmy się, w dniu 27.03.2024 r. z Komunikatu Centrum Informacyjne Rząd, że Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych nie będzie uznawać dyplomów MBA uzyskanych w Collegium Humanum w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych. Zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowych ukończenie studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) umożliwia wydanie pozytywnej opinii o kandydacie na członka rad nadzorczych. Jak poinformowano w środę, dyplomy MBA uzyskane w Collegium Humanum nie będą uznawane przez radę.

Czy dyplomy MBA Collegium Humanum wydawane między 2018 a 2024 rokiem będą honorowane?

Naszym zdaniem zabrakło kluczowej informacji, co z uzyskanymi dyplomami MBA od 2018 roku do dnia ogłoszenia komunikatu przytaczając treść komunikatu, że nie będą one jednak uznawane w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych? Czy członkowie rad nadzorczych, którzy uzyskami dyplomy w powyższym przedziale czasu mogą cieszyć się z lukratywnych posad niejednokrotnie w kilku jednocześnie spółkach skarbu państwa mając na względzie, że prawo nie działa wstecz? Wątpliwości rozstrzyga sąd?

Lista absolwentów nie została podana do publicznej wiadomości, a z publikacji Collegium Humanum należy się spodziewać, że należy spodziewać się tysięcy dyplomów począwszy od roku 2018.

Cytujemy tzw. zachętę:

O wyborze naszej uczelni decyduje jakość kształcenia, dydaktyka prowadzona przez wykładowców, który są praktykami. Przyjmujemy wszystkich chętnych, ponieważ uczelnia niepubliczna utrzymuje się tylko i wyłącznie z opłat za studia pochodzące od studentów

Na ich stronie widnieje następujący zapis; Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia. (https://humanum.pl/dofinansowanie-studiow/).

 


 

Wśród sponsorów są:

– Miasto Warszawa, czyli wszyscy podatnicy,

– samorządy, Aktywny Samorząd,

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),

– zakłady pracy z programu Akademia MenadżeraMŚP, jak również

– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to jest dofinansowanie projektów tak zwanych szkoleniowych ze środków Unii Europejskiej.


 

Przypomnijmy, że zakładano, iż wiarygodność i prestiż dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum zapewni współpraca m.in. z zagranicznymi uczelniami. Okazało się jednak, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA.! Wśród absolwentów Collegium Humanum są m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek skarbu państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi a nawet pielęgniarki (PAP).

Szokuje szeroka oferta

Powstaje zatem pytanie jakie przepisy pozwoliły na dofinansowanie i realizację projektów z UE w dwóch perspektywach finansowych? Przykładowo Erasmus+ z którego korzysta Collegium Humanum mający wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży (https://humanum.pl/erasmus/erasmus-wyjazdy-na-studia/).

Oferuje:

• wyjazdy na studia,
• wyjazdy na praktyki,
• wyjazdy na staże absolwenckie (w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów),
• krótkoterminowe wyjazdy Blended Intensive Programme (BIP) – pobyt od 5 do 30 dni +, połączone z obowiązkowym elementem wirtualnym

Wyjazdy są również preferowane dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji Collegium Humanum:

• w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych – STA,
lub
• w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu shadow working itp.) – STT.

Więcej informacji na temat zasad wyjazdów można znaleźć na podstronie Mobilność pracowników uczelni. Komisja Europejska realizując program Erazmus Plus ponosi ostateczną odpowiedzialność za jego realizację. Powstaje pytanie czy KE została poinformowana o skandalu wokół uczelni. Czy wobec tego ETO przyjrzy się skali zaistniałego problemu, a środki unijne zostaną zwrócone.

Wśród absolwentów Collegium Humanum są m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek skarbu państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi a nawet pielęgniarki oraz wiele przedstawicieli naszego (społeczeństwa o których zapewne jeszcze nie wiemy PAP).

Miało być wspaniale

Polska uczelnia przyznała najwyższą godność akademicką humanoidalnemu robotowi. Profesor Mika może, jak każdy z naszych wykładowców, prowadzić zajęcia ze studentami, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym” – wyjaśnił Paweł Czarnecki.

W trakcie ceremonii inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki wręczył z upoważnienia Prezydenta Rzeczpospolitej oraz upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki odznaczenia państwowe. Za długoletnią służbę złoty medal otrzymał prof.CH dr hab. Mieczysław Dudek, srebrny – prof. dr hab. Paweł Czarnecki, brązowy- mgr Michał Głaczyński. Uhonorowano także Medalem Komisji Edukacji Narodowej: prof. CH dr hab. Jolantę Kociubę, dr Patrycję Srokę-Oborską oraz mgr Marcina Kwiatkowskiego. Przyznano również Medal Sukcesu za wybitną działalność społeczną, biznesową oraz menadżerską. Otrzymał go Tomasz Misiak, członek rady Programowej Pracodawców RP, Senator RP VI i VII kadencji, założyciel i prezydent Mizyak Investment Fund Ltd.

Umiędzynarodowiona „uczelnia” obecna w kilku miastach Polski oraz w Austrii, Słowacji, Czechach, ale również w Uzbekistanie, w której robot jest prezesem i profesorem.

Wśród absolwentów Collegium Humanum są m.in. politycy, prezesi i członkowie zarządów spółek skarbu państwa, oficerowie służb specjalnych i dowódcy wojskowi a nawet pielęgniarki (PAP).

Jeden cel – utrzymanie monopolu na POPiS z przystawkami

Jednocześnie warto przypomnieć, że od lutego 2023 roku trwają kontrole w NCBiR, które niczego nie wniosły w braku koordynacji prawidłowego wydatkowania środków z UE. Informowani jesteśmy o licznych przekrętach – „szybka ścieżka”, z której aktualnie beneficjenci wobec niekompetencji pracowników oceniających wnioski, muszą zwrócić około 200 milionów złotych.

W dniu wczorajszym pojawiła się informacja o kolejnych kontrolach w części prawidłowości naborów wniosków, zabrakło jednak rzeczy najważniejszej i pytania, przez kogo kontrolę będą prowadzone? Z uwagi na fakt, że w NCBiR eksperci nie muszą mieć wyższego wykształcenia, proces oceny wniosków skupia się jedynie na stylistyce a nie wartości merytorycznej. Kiedy zatem instytucja rządowa poddana zostanie kompleksowej kontroli, która może wykazać nawet nieprawidłowości od momentu jej powstania, i między innymi nieprawidłowości w finansowaniu Collegium Humanum.

Collegium Humanum zjednoczyło wszystkie obozy polityczne mające jeden cel, kontynuacja i ugruntowanie politycznego układu. Znaczy to, że Polacy muszą kisić się w sobie POPiSowego układu bo tak ktoś wymyślił…w sumie stworzono idealny układ biznesowy oparty na kłamstwie i okradaniu ludzi! Brawo Polacy!

Na dniach opublikujemy bardziej szczegółowy model współpracy między partiami.

A to lista osób, którą opublikowaliśmy prawie miesiąc temu

 

[NASZ NEWS] Oto lista osób z PO/KO (Warszawa, Mazowsze), która może mieć lewe papiery Collegium Humanum

 

 

Portal Warszawski

 

 

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły