Dyplomy MBA uzyskane w Collegium Humanum nie będą uznawane w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych

Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych nie będzie uznawać dyplomów MBA uzyskanych w Collegium Humanum w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych – czytamy na stronie KPRM. To konsekwencja między innymi naszych działań i artykułów, które jasno opisywały patologiczne działanie tej rzekomej uczelni.

Bez pozytywnej opinii Rady ds. spółek Skarbu Państwa

Rada jest niezależnym organem pomocniczym, który działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jej zadań należy wydawanie opinii na temat osób, które chcą zasiadać w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa.

Członkowie rady oceniają przede wszystkim, czy kandydat posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski