Te obiekty będą rewitalizowane dzięki dotacji 14,9 mln zł – tyle radni przyznali na remonty warszawskich zabytków!

Radni miejscy 14 marca podjęli pierwszą w tym roku uchwałę dotacyjną na prace przy warszawskich zabytkach. Dofinansowanie na planowane remonty rozdzielono na 51 zadań. W tegorocznym budżecie miasta wsparcie finansowe przeznaczone na dotacje wynosi 14,9 mln zł.

Przede wszystkim elewacje

Na 28 zadań przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków radni przeznaczyli ponad 7 mln zł, a na 23 zadania przy zabytkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków ponad 4,7 mln zł.  Przyznane środki pokryją do 70 proc. wydatków na poszczególne remonty. Kwota udzielonej dotacji na realizację jednego zdania nie przekracza 500 tys. zł. Dzięki dotacjom zostanie wykonanych wiele remontów elewacji, między innymi w budynkach przy ul. Krzywe Koło 26 i 28, Lwowskiej 15, Konopnickiej 5, Słupeckiej 2A, Targowej 70.  W kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej zostanie przeprowadzony remont elewacji frontowej wraz konserwacją wystroju rzeźbiarskiego. W kaplicy Res Sacra Miser przy ul. Krakowskie Przedmieście wykonane zostaną prace konserwatorskie i restauratorskie sześciu obrazów i grup rzeźb z ołtarza głównego. Dotacje zostały udzielone także na konserwatorskie przy sześciu pomnikach nagrobnych na Cmentarzu Stare Powązki oraz przy nagrobkach na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

Ciąg dalszy remontów

Kontynuowane będą remonty m.in. w budynkach przy ul. Chmielnej 20, Foksal 17, Nowogrodzkiej 48, Pięknej 28/34, Targowej 46, Mickiewicza 34/36, Wawelberga 3, Synagodze Nożyków przy Twardej 6 oraz prace przy elewacjach Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53, czy kościoła Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim 3/5.

W pierwszej uchwale radni zdecydowali o przeznaczeniu na remonty zabytków 11,7 mln zł. Pozostała w budżecie kwota zostanie rozdysponowana w terminie późniejszym, w tym również na refundacje kosztów remontów przeprowadzonych w 2023 r. Właściciele mogą o nie wnioskować od 1 do 30 kwietnia 2024 r.

Oto lista wybranych obiektów, które przejdą metarmofozę

1. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie Remont elewacji frontowej i schodów zewnętrznych Synagogi Nożyków przy ul. Twardej 6 391 000,00 48,18%
2. Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor Paulinów w Warszawie Remont elewacji frontowej i dwóch ścian wież kościoła p.w. Św. Ducha przy ul. Długiej 3. Etap II. 315 000,00 49,99%
3. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa Konserwacja 6 pomników nagrobnych z XIX i XX w. na Cmentarzu Stare Powązki 166 000,00 69,68%
4.  Wspólnota Mieszkaniowa Chmielna 20 Odtworzenie wystroju architektonicznego elewacji frontowej od strony ul. Chmielnej w budynku przy ul. Chmielnej 20 500 000,00 35,94%
5. Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy Prace konserwatorskie i restauratorskie ogrodzenia kaplicy grobowej rodziny Braeunig na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/56/58 206 000,00 64,86%
6. Parafia Prawosławna Św. Jana Klimaka na Woli Konserwacja polichromii J. Nowosielskiego z przedstawieniem scen Wprowadzenie do świątyni i Spotkanie Pańskie na północnej ścianie dolnej kaplicy p.w. Św. Jana Klimaka przy ul.Wolskiej 138/140 24 000,00 63,13%
7.  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lwowska 15, Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Lwowskiej 15 342 000,00 59,74%
8. Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) Św. Stanisława Kostki Remont dolnej części elewacji frontowej Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 375 000,00 48,65%
9. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Krzywe Koło 22/24, 26/28, 30 Remont elewacji wraz z konserwacją i restauracją sgraffito w budynku przy ul. Krzywe Koło 26 180 000,00 64,75%
10. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Krzywe Koło 22/24, 26/28, 30 Remont elewacji budynku przy ul. Krzywe Koło 28 82 000,00 64,43%
11. Wspólnota Mieszkaniowa Rynek Nowego Miasta, Freta, Kościelna Remont dachu budynku przy Rynku Nowego Miasta 17 137 000,00 64,55%
12. Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy Spółka Akcyjna Konserwacja elementów żelbetowego rusztu nad hallem głównym wraz z konserwacją detalu sztukatorskiego w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 120 000,00 49,79%
13. Piotr Hoser Prace konserwatorsko-restauratorskie 3 nagrobków wraz z żeliwnymi ogrodzeniami na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/56/58 (al. 55, rząd I, m. 3 i 5 i al. 20 rz. I m. 33) 49 000,00 39,62%
14. Wspólnota Mieszkaniowa Freta/Koźla Remont elewacji i wykonanie izolacji ścian piwnic kamienic przy ul. Koźlej 2/4 – Moduł XVII i XVIII 238 000,00 49,85%
15. Parafia Prawosławna Św. Marii Magdaleny w Warszawie Remont elewacji cerkwi prawosławnej p.w. Św. Marii Magdaleny przy al. Solidarności 52. Elewacja frontowa „C” – etap II i wieża „D”. 400 000,00 47,79%
16. Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie Remont elewacji kościoła p.w. Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim 3/5 – arkada zachodnia, część elewacji frontowej 400 000,00 28,96%
17. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Nowogrodzka 48 Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Nowogrodzkiej 48. Etap II – elewacja od strony ul. Pankiewicza. 400 000,00 42,11%
18. Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jakuba Apostoła w Warszawie na Ochocie Prace konserwatorsko-restauratorskie w prezbiterium kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Grójeckiej 38 309 000,00 59,84%
19. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Szpitalna 8 Remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Szpitalnej 8. Etap II – remont części elewacji od strony ul. Górskiego. 308 000,00 47,99%
20. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szwoleżerów” Konserwacja 17 obiektów z zespołu rzeźb znajdujących się na terenie Osiedla Szwoleżerów przy ul. Dragonów 8 139 000,00 49,95%
21. Archidiecezja Warszawska Zarząd Cmentarza Powązkowskiego Remont ogrodzenia Cmentarza Powązkowskiego od strony ul. Tatarskiej na odcinku 90 mb. 400 000,00 28,76%
22. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Wzmocnienie i izolacja fundamentów wewnątrz kościoła (pod częścią prezbiterium) oraz remont dwóch elewacji, konserwacja płaskorzeźby nad wejściem i figury Matki Boskiej oraz wymiana krycia wieżyczki w kościele p.w. Narodzenia NMP przy ul. Klasyków 21/23 327 000,00 59,93%
23. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Francuskiej 38 Remont elewacji budynku przy ul. Francuskiej 38 62 000,00 52,39%
24. Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie Remont elewacji frontowej wraz z konserwacją wystroju rzeźbiarskiego i naprawą obróbek w kościele p.w. św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej 9 350 000,00 48,69%
25. Wspólnota Mieszkaniowa Praga – Północ Remont dwóch frontowych elewacji skrzydeł budynku przy ul. Targowej 70 185 000,00 54,79%
26. Klasztor SS. Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu Remont konserwatorski tynków spiżarni i korytarza w piwnicach południowego skrzydła klasztoru Sakramentek przy Rynku Nowego Miasta 2 50 000,00 54,55%
27. Wspólnota Mieszkaniowa „Szklany Dom” Remont budynku przy ul. Mickiewicza 34/36. Etap X – remont  tarasu nr 3 nad klatkami schodowymi 7 i 8 206 000,00 49,06%
28. Caritas Archidiecezji Warszawskiej Konserwacja i restauracja 6 obrazów i grupy rzeźb z ołtarza głównego w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Res Sacra Miser) przy ul. Krakowskie Przedmieście 62. Etap I prac przy konserwacji i restauracji ołtarza. 350 000,00 36,21%

za; SKZ

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły