Oficyna przy Stalowej 73 od dwóch lat czeka na zabezpieczenie po pożarze dachu

Oficyna przy Stalowej 73 od dwóch lat czeka na zabezpieczenie po pożarze dachu.Stalowa 73 to obecnie zespół oficyn zbudowany przed I wojną światową.  Tuż po 2001 roku rozebrano budynek od strony ulicy Stalowej.  Z oficyn wysiedlono lokatorów w 2016 roku ze względu na zły stan techniczny budynków.

Co z budynkiem?

W 2018 roku zachowanych oficynach doszło do pożaru. Kolejny raz pożar wybuchł 28.02.2021 w tylnej oficynie na poddaszu. W efekcie zniszczony został niemal cały dach tego budynku. Do dzisiaj nie zabezpieczono budynku. Od trzech lat jest narażony na zniszczenie i ewentualną katastrofę budowlaną.
Koło tej oficyny znajduje się wyjście ze stacji metra.

Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków, ponadto znajduje się również na obszarze wpisanym do ewidencji zabytków.

  

Zdjęcia Mateusz M. Opasiński/TBTS 14.02.2024

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski