Puchalski słyszysz? Ochota przywraca miejsca do parkowania!

Wielomiesięczne starania władz dzielnicy i zaangażowanie mieszkańców Ochoty przynoszą widoczne efekty w postaci dynamicznego postępu prac remontowych na ulicy Uniwersyteckiej. Projekt, mający na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych poprzez zmianę organizacji ruchu i przestrzeni ulicznej, przechodzi obecnie do kolejnych etapów realizacji.

Projekt ten nie tylko poprawi dostępność miejsc parkingowych dla mieszkańców, ale również przyczyni się do poprawy ogólnej jakości życia w tej części Ochoty

Już od lipca 2023 roku, kiedy to władze dzielnicy wystąpiły do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o zmianę geometrii i organizacji ruchu na ulicy Uniwersyteckiej, kroki zmierzające do poprawy sytuacji z parkowaniem nabierały tempa. Po uzyskaniu zgody Konserwatora na poszerzenie chodnika po stronie południowej oraz przesunięcie żywopłotu, rozpoczęto prace przygotowawcze, które obecnie znajdują się w fazie intensywnego działania.

Realizacja prac, zaplanowana na okres od 22 lutego 2024 roku do 15 marca 2024 roku, przynosi widoczne zmiany na ulicy Uniwersyteckiej. Właśnie teraz mieszkańcy mogą zaobserwować przesadzenie żywopłotu oraz poszerzenie istniejącego chodnika po stronie południowej na odcinku Akademicka – Raszyńska. Te działania pozwolą na wprowadzenie parkowania prostopadłego, co z pewnością ułatwi korzystanie z miejsc postojowych w tej okolicy.

Niezwykle istotnym aspektem postępów prac jest także zmiana sposobu parkowania pojazdów po stronie południowej oraz północnej na odcinku Akademicka – Mianowskiego. Korekty w sposobie parkowania na odcinku Pl. Narutowicza – Akademicka oraz na ulicach Mochnackiego i Mianowskiego w obrębie skrzyżowań dodatkowo wprowadzą nowe rozwiązania, zwiększając wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Trzeba podkreślić, że realizacja tego projektu była związana z wieloma wyzwaniami, a uzyskanie zezwoleń i zgód wymagało czasu i determinacji. Jednakże zaangażowanie władz dzielnicy oraz wsparcie mieszkańców, których opinie były brane pod uwagę na każdym etapie procesu, pozwoliły na osiągnięcie postępów, których efekty można teraz dostrzec na ulicy Uniwersyteckiej.

Projekt ten nie tylko poprawi dostępność miejsc parkingowych dla mieszkańców, ale również przyczyni się do poprawy ogólnej jakości życia w tej części Ochoty. Jest to ważny krok w kierunku lepszej infrastruktury drogowej i przestrzeni miejskiej, które lepiej odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej. Oczekuje się, że kolejne etapy prac przyniosą dalsze korzyści dla mieszkańców oraz będą inspiracją do podobnych inicjatyw w innych częściach dzielnicy.

 Temat parkowania na ulicach Ochoty powraca jak bumerang, niezmiennie wywołując lawinę emocji

Od momentu wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) 15 listopada 2021 roku, kwestie związane z dostępnością miejsc parkingowych pozostają nierozwiązane. Mieszkańcom z Uniwersyteckiej trochę pozazdrościli mieszkańcy z ul. Opaczewskiej. W wtorek, 27 lutego 2024 roku mieszkańcy bloku przy ulicy Opaczewskiej 25 zebrali się na spotkaniu z Burmistrz Dorotą Patrycją Stegienką oraz radną Barbarą Laszczkowską, aby omówić problem parkowania samochodów na tej właśnie ulicy. Sala spotkania wypełniła się po brzegi. Dyskusja na temat parkowania na ulicy Opaczewskiej była bardzo intensywna, a mieszkańcy gorączkowo poszukiwali rozwiązań. Spotkanie miało na celu zebranie pomysłów na zwiększenie liczby miejsc parkingowych. Dodatkowo, zgłoszono problem szybkiej jazdy kierowców po obu stronach Opaczewskiej oraz konieczność zamontowania progów spowolniających, mających zapewnić bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza, że w pobliżu jest szkoła. Innym zgłoszonym problemem był brak stojaków na rowery. Mieszkańcy podkreślali, że mimo wykupionego rozszerzonego abonamentu parkingowego, nie mają gdzie parkować i są zmuszeni szukać miejsc kilka ulic dalej.

W trakcie spotkania padło kilka propozycji rozwiązania problemu, takich jak przywrócenie parkowania skośnego, namalowanie linii wyznaczających miejsce parkingowe dla lepszej organizacji, czy też zlikwidowanie przybocznych ogródków/trawników, aby utworzyć podwójne miejsca parkingowe równoległe.

Burmistrz Dorota Patrycja Stegienka zapewniła mieszkańców, że zarząd dzielnicy wraz ze specjalistami przygotuje projekt rozwiązania problemu parkowania. Projekt ten zostanie przedstawiony za około 3 tygodnie na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami.

Wrócimy do Państwa z informacją, sprawdzimy wszystkie niezbędne szczegóły do tego projektu, zobaczymy, co możemy, a czego nie możemy zrobić i wrócimy do Państwa z propozycją rozwiązania problemu parkowania na ulicy Opaczewskiej. Rozwiązaliśmy trudny problem parkowania na ulicy Uniwersyteckiej, więc tutaj też będziemy walczyć” – powiedziała Pani Burmistrz Dorota Stegienka podczas spotkania.

Mieszkańcy Ochoty mogą zatem liczyć na to, że ich głos zostanie wysłuchany, a problem parkowania na ulicy Opaczewskiej znajdzie swoje rozwiązanie. Jest to zdecydowanie światełko w tunelu dla wszystkich dotkniętych tym problemem.

za; Ratusz Ochoty

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły