[DANE] Studenci robią się coraz głupsi. Nie są już elitą intelektualną

Od lat obserwujemy drastyczny spadek wiedzy wśród młodzieży, a Bruksela wdraża nowy system edukacyjny w całej Europie, który ma doprowadzić do jeszcze niższego poziomu. Dane przerażają.

Studenci robią się coraz głupsi. Nie są już elitą intelektualną

Kiedyś średni iloraz inteligencji studentów i absolwentów uczelni wyższych wynosił 115-130 punktów. Dzisiaj natomiast wynosi on ~100, czyli zrównał się z przeciętną inteligencją w populacji. W najgorszym przypadku oznacza to spadek o dwa odchylenia standardowe w rozkładzie empirycznym wyników testów na przestrzeni kilku dekad. Degrengoladę jakości można wytłumaczyć „demokratyzacją” studiowania (szerszy dostęp) oraz systematycznym obniżaniem standardów nauczania, żeby pomieścić na uniwerkach – uwaga, wjeżdża eufemizm – „mniej uzdolnionych” kandydatów.

 

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły