Czy Straż Miejska stosuje podwójne standardy?? Wszystko na to wskazuje!

Kilka dni temu spotkałem się z osobą, która skarżyła się na Straż Miejską, która odholowała jego samochód z ul. Chodeckiej tylko dlatego, że stanął na wyznaczonym parkingu skośnie a nie równolegle jak to na oznakowaniu pionowym. Nie chcę wnikać i interpretować, czy takie działania były słuszne czy też nie, być może miało to jakiś cel – relacjonuje Robert Chrzanowski, warszawski działacz społeczny.

Straż Miejska jest ślepa?

Jednak Straż Miejska ma inne standardy ma jeśli chodzi służb miejskich. Gdy jeden z mieszkańców wysłał zawiadomienie, na nieprawidłowo zaparkowane samochody pracowników Metra, SM już nie widziała problemu.  Okazuje się, że SM nie widzi problemu bo przed wyznaczonym miejscem do parkowania ponieważ, jak twierdzą funkcjonariusze SM „znak P-20, nie obliguje do określonego sposobu parkowania”. Tak to prawda, znak P-20 nie obliguje do sposobu parkowania, ale czego SM nie zauważyła?

Otóż nie zauważyli namalowanych kopert, które dokładnie określają miejsce parkowania. Kształt, kolorystyka i wymiary takich kopert są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 26 listopada 2019r Poz 2311. W załączniku nr 2 do ww. ustawy. Poz. 5.2.4 (Linie wyznaczające stanowiska postojowe); poz. 5.2.6 (Stanowisko postojowe zastrzeżone – „koperta”).

  

Strażnicy nie zauważyli, że samochody zaparkowały na chodniku, każdy mieszkaniec który by zaparkował w ten sposób zostałby co najmniej ukarany mandatem albo jego pojazd zostałby odholowany i nie ma tu znaczenia, że jest to chodnik, który prowadzi do tego parkingu.
Stawanie na chodniku (definicja chodnika znajduje się w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2 ust. 9 – chodnik – część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch” jest niedopuszczalne zgodnie z art. 47 ust 1 pkt 2 ww. ustawy – szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych.
Być może dzieje się tak dlatego, ze tak często parkują 3 samochody, ale miejsca jest tylko na dwa co wynika z ilości oznakowanych miejsc. To znaczy, że ktoś nie przewidział takiej sytuacji w trakcie projektowania.

Widziałem, jak samochody były odholowywane z bardziej błahych powodów. I wcale nie chodzi o to by ukarać pracowników Metra, tylko aby pokazać jakimi standardami posługują się Strażnicy Miejscy.

Inną sprawą jest proces projektowania i budowy infrastruktury. Często robi się to, na zasadzie „jakoś to będzie” i jest, co mamy na tym przykładzie. Niedawno odniosłem się do przebudowy mostu w ciągu ul. Malborskiej i niepotrzebnych kosztach związanych z tą inwestycją.

  

za; Robert Chrzanowski

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły