[TYLKO U NAS] Spektakularne efekty remontu konserwatorskiego w barokowym Pałacu Krasińskich!

Projekt „Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku” jest realizowany sukcesywnie od kilku lat. Pierwsze 13,7 mln zł pochodzi z dotacji z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 uzyskał projekt Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku. Remont konserwatorski dotyczy jednego z najważniejszych barokowych zabytków Warszawy, w którym przechowywane są obecnie najcenniejsze starodruki i rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Środki na remont uzyskano z tzw. funduszy norweskich. Nie ma większej radości niż przekazywać takie wiadomości! To też dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że to co zniszczone należy burzyć lub zastępować nowym! Ten remont konserwatorski jest świetnym przykładem, że dziś można ratować wszystko, tylko trzeba chcieć!

Rys historyczny

Pałac Rzeczypospolitej i przylegający do niego Ogród Krasińskich stanowią charakterystyczne dla baroku założenie pałacowo-ogrodowe (fr. entre cour et jardin). Wybudowany w latach 1688–1699 według projektu wspaniałego architekta Warszawa, Tylmana z Gameren, w zgodnej opinii współczesnych należał do najpiękniejszych pałaców magnackich w Warszawie. Budowa Pałacu była wyrazem wielkich ambicji politycznych Jana Dobrogosta Krasińskiego (1639–1717), wojewody płockiego i starosty warszawskiego. Wzorem innych magnatów pragnął on wznieść w Warszawie olśniewającą rezydencję, która byłaby potwierdzeniem prestiżu rodu Krasińskich i mogłaby pięknem dorównać, a nawet przewyższać, wznoszony w tym samym czasie pałac dla króla Jana Sobieskiego w Wilanowie.

Wystrój pałacowych wnętrz i elementy elewacji miały nawiązywać do mitycznego pochodzenia rodu Krasińskich, który wywodzono od legendarnego rzymskiego patrycjusza Marka Waleriusza Corvinusa. Podkreślanie antycznego pochodzenia, powszechne wówczas wśród wysoko usytuowanej polskiej szlachty, podwyższało prestiż danego rodu i było wyrazem wysokich społecznych i politycznych aspiracji. Temat, podziwianej po dziś dzień, dekoracji rzeźbiarskiej pałacu podporządkowano tej właśnie zasadzie.

W roku 1765 gmach, noszący dotąd nazwę pałacu Krasińskich, zostaje kupiony przez Komisję Skarbu Koronnego i staje się obiektem rządowym. Odtąd Pałac będzie pełnił najważniejsze funkcje państwowe.

II wojna światowa to najtragiczniejszy okres w historii gmachu. Podczas powstania warszawskiego Pałac był punktem obrony obsadzonym przez harcerski batalion „Parasol”. 27 sierpnia 1944 roku trzy niemieckie samoloty zrzuciły bomby, które zamieniły rezydencję w ruinę. Odbudowa rozpoczęła się w 1948 roku i trwała do roku 1961, kiedy to Pałac przekazano na siedzibę najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej, które ocalały z wojennej pożogi.

W latach 2014–2016 Pałac przeszedł gruntowną rewitalizację w ramach projektu „Konserwacja i rewitalizacja pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz środków krajowych.

Przebieg prac konserwatorskich

Projekt jest realizowany sukcesywnie od dziesięcu lat. W 2014 roku uzyskano 13,7 mln zł dotacji z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014. Dzięki tym środkom pałac odzyskuje swój dawny blask. W ramach projektu nastąpiła już m.in. wymiana okien, odrestaurowano elewację ogrodową pałacu i fasady boczne. Przeprowadzono renowację wystroju rzeźbiarskiego, a rzeźba Marka Waleriusza znowu znalazła się na szczycie tympanonu od strony placu Krasińskich. Przeprowadzono remont schodów zewnętrznych. Powstanie jeszcze kiosk multimedialny oraz instalacja audiowizualna w arkadach od strony placu Krasińskich umożliwiająca promocję najważniejszych wydarzeń, corocznie organizowanych w pałacu i jego otoczeniu. W ramach prac dodatkowych zaplanowano również przystosowanie przestrzeni wewnętrznej pałacu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, iluminację, która podkreśli piękno dekoracji rzeźbiarskich na elewacjach oraz przeszklenie arkad od strony ogrodu. Dzięki temu, że obiekt wzbogaci się o gabloty wystawiennicze.

Biblioteka Narodowa będzie mogła eksponować unikalne starodruki i kolekcje rękopisów najwybitniejszych polskich pisarzy, poetów, kompozytorów, również tych współczesnych: Agnieszki Osieckiej, Krzysztofa Komedy, Tomasza Jastruna i wielu innych. Co roku w pięknie odrestaurowanym Ogrodzie Krasińskich odbywa się impreza Imieniny Jana Kochanowskiego, a we wnętrzach pałacowych wystawiane są cenne starodruki, takiej rangi, jak Konstytucja Trzeciego Maja, Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich Jana Długosza czy Bogurodzica. Zakończenie prac nastąpiło 31 grudnia 2016 roku.

Za remont konserwatorski wnętrza Pałacu Krasińskich odpowiada firma Pas projekt sp.zoo, efekty naprawdę zachwycają! Głównym architektem nadzorującym jest Pani jest Małgorzata Golenko.

 

 

 

 

 

za; samorzad.nid.pl, mkidn.gov.pl, Pas projekt

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły