Dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego został żołnierz komunistycznej wojskowej bezpieki

Wojskowa Służba Wewnętrzna powstała w 1957 roku jako organ ścigania, którego celem było wykrywanie przestępstw oraz ściganie sprawców. Organizacja zastąpiła istniejący wcześniej, między 1944 a 1957 rokiem, Główny Zarząd Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej, tak zwaną Informację Wojskową walczącą w czasach stalinowskich z Armią Krajową.

Żołnierz komunistycznej wojskowej bezpieki – Wojskowej Służby Wewnętrzne gen. Bogusław Pacek od jutra (wtorek 20 luty 2024 r.) dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego

W latach 1978–1979 odbył przeszkolenie w Szkole Oficerów Rezerwy w Centrum Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej w Mińsku Mazowieckim. W 1979 roku wstąpił do zawodowej służby wojskowej i przydzielony do Oddziału WSW w Gdańsku. Służbę pełnił między innymi na stanowisku dowódcy plutonu, oficera dochodzeniowo-śledczego i dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej. W 1985 roku przeniesiony został do Wydziału WSW 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej w Gdańsku i wyznaczony na stanowisko oficera. Rok później 7 DDes. została przeformowana w 7 Łużycką Brygadę Obrony Wybrzeża, a on sam wyznaczony na stanowisko starszego oficera wydziału. W 1988 roku objął stanowisko zastępcy szefa Wydziału WSW 7 BOW.

W 1990 roku, po rozformowaniu Wojskowej Służby Wewnętrznej i utworzeniu Żandarmerii Wojskowej, powołany został na stanowisko zastępcy komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdańsku. W czerwcu tego samego roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 1991 roku został wyznaczony na stanowisko komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdańsku. W latach 1991–1994 przeszedł przeszkolenie ogólnowojskowe i policyjne w ośrodkach szkoleniowych Turcji i Włoch oraz odbył trzy staże w Żandarmerii Narodowej Francji.

 


 

 


 

W 1996 roku otrzymał nominację na stanowisko komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy. W tym samym roku ukończył Kurs Operacyjno-Taktyczny w Akademii Obrony Narodowej. Rok później został komendantem Oddziału Żandarmerii Wojskowej Garnizonu Stołecznego w Warszawie, który w 2000 roku został przemianowany na Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. Franciszka Sznajde. Dowodzony przez niego Oddział Żandarmerii Wojskowej dwukrotnie zdobył miano przodującej jednostki Sił Zbrojnych i został wyróżniony Znakiem Honorowym SZ RP. W 2001 roku ukończył półroczny kurs specjalistyczny w Kanadzie. – za: wikipedia.

Chwalony przez Ludowe Wojsko Polskie

W opiniach służbowych podkreślano, że Bogusław Pacek znakomicie wypełnia obowiązki skarbnika Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jednocześnie Ludowe Wojsko Polskie doceniło i narodziło fakt, że oficer kontrwywiadu Bogusław Pacek biegle posługuje się językiem rosyjskim. Wdzięczność dla tow. oficera miała w tym wypadku charakter materialny.

Komendant ŻW, twórca kontyngentów ŻW w Kongu i Bośni i Hercegowinie, zastępca d-cy operacji wojskowej EUFOR w Czadzie oraz Republice Środkowoafrykańskiej, współtwórca jednostki specjalnej „AGAT”, rektor AON itd. I zaprowadził tam zwyczaje z WSW.

W III RP zasługi Bogusława Packa dla komunistycznego kontrwywiadu wojskowego i jego nienaganna postawa partyjna zostały oczywiście nagrodzone. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski (TW SB ps. ALEK) awansował go na generała brygady (2003) i generała dywizji (2005).

  

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły