Cudowna wiadomość! Dwa remonty na wolskim cmentarzu prawosławnym zakończone

Wolski Cmentarz Prawosławny jest położony w zachod­niej części Warszawy w klinie ulic Wolskiej i Redutowej. Łącz­na powierzchnia cmentarza wynosi 13,3 ha. Całość cmentarza jest podzielona na 101 kwater. Kwatery dzielą się z kolei na rzędy po 40 grobów w rzędzie. Przez środek cmentarza w kie­runku północ-południe przebiega aleja główna. W kwaterze 4 zostali pochowani najwyżsi dostojnicy Kościoła Prawosławnego w Polsce – metropolici, biskupi oraz proboszczowie warszawskich parafii prawosławnych i parafii, które powstały na Ziemiach Zachodnich i Północ­nych po II wojnie światowej.

Od 2018 roku Warszawa systematycznie prowadzi prace konserwatorsko-remontowe na terenie cmentarza prawosławnego

Pierwszym był kompleksowy remont grobowca rodziny Istomin, który zdobi charakterystyczna wieża z pięcioma kopułami. Zbudowana w stylu bizantyjskim, zabytkowa kaplica jest jedną z większych budowli znajdujących się na terenie cmentarza. W ramach prac oczyszczono dekoracyjne okładziny z piaskowca, a także uzupełniono ubytki i zlikwidowano pęknięcia.

Od 2018 roku Warszawa systematycznie prowadzi prace konserwatorsko-remontowe na terenie cmentarza prawosławnego. Licząca 13,3 ha nekropolia została otwarta w 1841 roku, natomiast znajdująca się na jej terenie cerkiew św. Jana Klimaka – w 1905 roku. – Oba obiekty są zabytkowe i wymagają sporych nakładów pracy, aby utrzymać je w należytym stanie. Dodatkowo na terenie cmentarza znajduje się wiele cennych grobowców, o które trzeba regularnie dbaćmówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.Udaje się to dzięki wsparciu miasta, a niedawno zakończyliśmy dwa rozpoczęte w 2023 roku zadania, na które otrzymaliśmy dotacjedodaje Strzałkowski. 

Prace konserwatorskie były też prowadzone w dolnej cerkwi św. Jana Klimaka, gdzie zajęto się pracami wybitnego malarza, rysownika i scenografa – Jerzego Nowosielskiego. Mistrz wykonał je w 1956 roku i w latach 1977-1979, a ich styl nawiązuje do malarstwa bizantyjskiego. Dzieła przeszły kompleksową renowację wraz z retuszem malarskim, dzięki czemu pozostaną w dobrej kondycji przed długie lata. – Na remont kaplicy otrzymaliśmy 160 tys. zł dofinansowania z miejskiej kasy, natomiast konserwacja prac Jerzego Nowosielskiego została wsparta kwotą 300 tys. zł mówi Anna Rudziak – Tałałaj, Radna Dzielnicy Wola.Bardzo się cieszymy, że miasto dotuje zadania wykonywane na cmentarzu prawosławnym, bo to istotny zabytek w ujęciu zarówno dzielnicowym, jak i warszawskimdodaje Rudziak – Tałałaj. 

 


Przed remontem

 

 

Po remoncie

 

 


 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły