[VIDEO] W nocy płonął kolejny pustostan na Pradze Północ! Tym razem na Szmulowiźnie

W ubiegłym 2o23 roku na Pradze Północ płonęły 4 kamienice. To na ogół pustostany należące do miasta. Dziś w nocy przy ul. Folwarcznej płonęła kolejna przedwojenna kamienica. Warto tu przypomnieć, że już w sierpniu 2020 roku zawalił się fragment tej kamienicy. Kamienica od lat jest niezamieszkana.

Od prawie 10 lat kamienica jest niezamieszkania

Trzypiętrowa kamienica została wzniesiono około 1935 roku. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych. Tuż przed wybuchem wojny należała do Stanisława Staworzyńskiego. W 1945 roku kamienica przeszła na podstawie dekretu Bieruta na własność miasta. Już pod koniec 2016 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z uwagi na zły stan budynku wydał decyzje o opóźnieniu budynki.

Płonie pustostan przy ul. Folwarcznej 5, pożar szybko się rozprzestrzenia i zagroził sąsiadującej zamieszkałej kamienicy przy Folwarcznej 7 – kolejny powód do pilnego rozwiązania kwestii roszczeń i rewitalizacji pustostanów na Pradze-Północ! – w nocy poinformował nas o tym mieszkaniec Warszawy.

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły