List otwarty do „globalnej elity”: „Odrzucamy Wasz wielki Reset, odrzucamy globalizm”

Skończył się już na szczęście czas kiedy to niepopularne teorie, a które są prawdą, przestają być nazywane teoriami spiskowymi. Covid, kontrolowany wirus i selekcja społeczeństwa, bardzo zmieniła punkt widzenia nie Kowalskich ale polityków i mediów na całym świecie. Dobrze, że istnieje internet, który cały czas jest największym bastionem wolności. To tu można znaleźć list otwarty Ziad K Abdelnour, finansisty z Wall Street.

„Odrzucamy Wasz wielki Reset, odrzucamy globalizm”

List otwarty do „globalnej elity”

Bez wątpienia, jeśli ten list kiedykolwiek zwróci twoją uwagę, po prostu odrzucisz mnie jako „teoretyka spiskowego”. Cóż, mogę powiedzieć, że jestem tylko analitykiem, który potrafi wykryć bzdury z odległości tysiąca mil.

Twój przerażający megaloman Klaus Schwab, przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego, otwarcie wezwał do „stałej interakcji między rządami i agencjami regulacyjnymi z jednej strony, a biznesem z drugiej” – innymi słowy, do pewnego rodzaju globalnego faszyzmu 2.0. Tymczasem poplecznik Schwaba, Yuval Harari, twierdzi, że „prawa człowieka istnieją tylko w wyobraźni”.

Cóż, wyjaśnijmy tę kwestię:

Po pierwsze, każdy, kto opisuje siebie jako „elitę”, zdradza zapierający dech w piersiach egoizm. Otwarcie przyznają, że uważają się za lepszych od reszty z nas – mądrzejszych, bardziej kompetentnych, moralnie lepszych, lepiej przygotowanych do przewodzenia. Więc wszyscy powinniśmy się zamknąć i robić to, co nam każą.

Nie. Nigdy nie będziemy robić tego, co nam każą. Na pewno nie przez ciebie. I na pewno nie zaakceptujemy tego, że wiesz więcej niż my o czymkolwiek, co ma znaczenie, a już na pewno nie o tym, jak żyć. Jeśli mieliśmy jakiekolwiek wątpliwości, ostatnie cztery lata jednoznacznie dowiodły, że jest inaczej.

Po trzecie, nazwanie reakcji na pandemię „spartaczoną” byłoby największym niedopowiedzeniem w historii. Wszystko, co kazaliście nam zrobić – zamknąć się, zamaskować, „zdystansować społecznie”, zaoferować się jako ludzkie króliki doświadczalne – nie tylko nie powstrzymało wirusa, ale gwałtownie pogorszyło sytuację. Kryzys zdrowotny szybko przekształcił się w kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny, nie wspominając o jeszcze gorszym kryzysie zdrowotnym.

Konkluzja:

Odrzucamy wasz Wielki Reset.

Odrzucamy globalizm.

Nie mamy nic przeciwko innym krajom, ale nie mamy zamiaru rezygnować z naszej suwerenności narodowej na rzecz jakiejkolwiek formy rządu światowego.

Odrzucamy wizję ściśle kontrolowanej, centralnie planowanej gospodarki.

Preferujemy wolne rynki, choć są one nieuporządkowane, jako siłę napędową do tworzenia jak największej indywidualnej wolności, dobrobytu i ludzkiego rozkwitu.

Odrzucamy wasz nouveau fascism, w którym rządy światowe zmawiają się z globalnymi korporacjami, zwłaszcza Big Tech i Big Pharma, w celu inwigilowania, nękania i ostatecznie kontrolowania reszty z nas.

Nie obchodzi nas, czy to „dla naszego dobra”. Wolelibyśmy mieć samorządność, wolność decydowania o tym, co jest najlepsze dla nas i naszych rodzin.

Lepiej się obudzić i stawić czoła rzeczywistości lub stawić czoła konsekwencjom, których z pewnością będziesz żałować.

„My, ludzie”

Po angielsku

An Open Letter to the „Global Elite”

No doubt, should this missive ever come to your attention, you will simply dismiss me as a “conspiracy theorist.” Well, I can tell you I am just a bullshit analyst who can detect B.S a thousand miles away.

Your creepy megalomaniac Klaus Schwab, Chairman of the World Economic Forum, has openly called for “permanent interaction between governments and regulatory agencies on the one hand, and business on the other”—in other words, for a kind of global fascism 2.0. Meanwhile, Schwab’s oily henchman, Yuval Harari, asserts that “human rights exist only in the imagination.”

Well, let’s set the record straight:

First, anyone who describes themselves as an “elite” betrays a breathtaking egotism. They are openly acknowledging that they think themselves better than the rest of us—smarter, more knowledgeable, morally superior, better equipped to lead. So we should all just shut up and do as we’re told.

No. We are never going to do as we’re told. Surely not by you. And we surely don’t’ accept that you know more than we do about anything that matters, and certainly not about how to live our lives. If we had any doubts, the last four years have proven unequivocally otherwise.

Third, calling your pandemic response “botched” would be the greatest understatement in history. Everything you told us to do—lock down, mask up, “socially distance,” offer ourselves as human guinea pigs—not only didn’t stop the virus but made things exponentially worse. A health crisis morphed quickly into an economic, social, and political one as well, not to mention an even worse health crisis.

 

za: https://www.linkedin.com/posts/ziad-abdelnour_elite-reset

 

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły