[KOMENTARZ] Strach się bać! Mencwel i jego cyrkowa trupa chce otoczyć opieką….warzywniaki!

Łączymy siły z kupcami warszawskich bazarków! Wraz z przedstawicielami warszawskich bazarków, złożyliśmy obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego – czytamy na stronie „aktywistów” z antymiejskiej i antyspołecznej organizacji Miasto Jest Nasze, która do najbliższych wyborów idzie z komunistami z Lewicy.

Dlaczego?

MJN złożyżło do Rady m.st. Warszawy obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie m.st. Warszawy oraz zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego. Celem uchwały jest ochrona istniejących bazarków w Warszawie poprzez wpisanie ich funkcji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a gdy istnieje taka potrzeba, wyznaczanie nowych w nowych dzielnicach – czytamy na ich stronie!

Podczas konferencji wypowiedział się Prezes Stowarzyszenia Kupców Targowiska „Wałbrzyska”, Maciej Kawiński: “Bazarki są integralną częścią krajobrazu miejskiego. Są miejscem nie tylko handlu, ale przede wszystkim spotkań ludzi starszych. Osoby starsze mają swoje ulubione miejsca na targowisku, integrują się ze swoimi sprzedawcami, z którymi mają prawdziwą, głęboką więź. Zwierzają się im ze swoich życiowych sukcesów i porażek. To jest często zapominana funkcja bazarków: integracja lokalnej społeczności”.

Jak podkreśliła, radna Dzielnicy Mokotów, członkini MJN – Melania Łuczak: “W ostatnich latach liczba bazarków Warszawie zmniejszyła się. Obecnie jest ich już mniej niż 50. Dzieje się tak pomimo obietnic Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna dla Warszawy, która w programie wyborczym z 2018 roku zawarła punkt <<Plac targowy za każdym rogiem>>. Zgodnie z nim, władze miasta miały wspierać rozwój miejskich targowisk”. Tak się jednak nie stało.

 KOMENTARZ

Pisaliśmy parę dni temu, że „naukowcy” próbują udowodnić, że domowe uprawy mogą być szkodliwe dla środowiska….i nagle tu pojawiają się oni….wybawcy prywatnych warzywniaków!

Inicjatywa wydaje się być wspaniała, społecznie konieczna…aż chce się przyklasnąć. Ale wszędzie tam gdzie pojawia się taka Melania Łuczak (znana już nam z rzekomej obrony Dolinki Służewieckiej, która literalnie nie zrobiła nic), Mencwel i ta cała cyrkowa trupa, strach się bać. Nie wiedzieć czemu ale wszędzie tam gdzie pojawiają się ci pożal się Boże „aktywiści”, dochodzi do pogorszenia stanu rzeczywistego – jak u typowego Jonasza, czego nie dotknie, wszystko sknoci! Warto tu przypomnieć projekt na nowy Plac Unii Lubelskiej, Zbawiciela i Konstytucji „napisany” przez samego mistrza Mencwela – pisaliśmy o tym trzy lata temu – plan napisany na kolanie, który miał doprowadzić do śmierci tej części miasta! Zapewne tym ciężko pracującym ludziom Mencwel zaproponuje transport produktów na…rowerku!

Poza tym firmowanie tak ważnej i naprawdę dobrej inicjatywy każe być bardzo czujnym – zatem jeśli ktoś zna ludzi pracujących na takich bazarkach, należy przestrzegać przed działalnością MJN i ich „mentorów”. Za cholerę nie dajemy wiary im czystym i dobrym intencjom, wiemy co piszemy – 10 lat obserwacji tej quasi społecznej organizacji robi swoje! U nich zawsze jest drugie dno!

I teraz zapewne towarzysze z Czerskiej i Wiertniczej znów wezmą ich pod swoje skrzydła…pierwszy, a jakże, redaktorek Osowski – tytan intelektu!

 

Ale niech to komentarz Jakuba Dobromilskiego będzie kropką nad i!

 

 

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły