CHORY KRAJ! W weekend rozebrano jeden z najcenniejszych zabytków miasta Ząbki – willę Ronikierów

Właścicielem willi był Adam Feliks Ronikier hrabia h. Gryf. To właściciel dóbr Ząbki (1905–1945), właściciel cegielni w Ząbkach, inwestor rozbudowy infrastruktury wsi wokół cegielni, np. budowniczy stacji kolejowej Ząbki, bocznicy kolejowej, fabrycznej kolejki wąskotorowej do Bródna i Pragi, zaplecza mieszkalnego dla pracowników cegielni. Założyciel „Towarzystwa Budowy Miasta – Ogrodu Ząbki” (1911), przeznaczył część swojego majątku pod realizację projektów na dzielnicy Parcele (1911), wspólnie z księżną Heleną Radziwiłłową wybudował pierwszy w Ząbkach drewniany kościół Świętej Trójcy (1916), członek Zarządu Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej (1916), przedstawiciel i negocjator polskiej Rady Regencyjnej w Berlinie (1918), organizator i prezes Rady Głównej Opiekuńczej (1916–1918) (22 II 1940–25 X 1943), pracownik Komisji ds. Jeńców Tymczasowej Rady Stanu. W weekend rozebrano po nim ostatni ślad, a miasto Ząbki wydało oświadczenie, które publikujemy poniżej.

Był to ostatni ślad po rodzinie Ronikierów

W lutym 1944 aresztowany przez Niemców i przesłuchiwany w Krakowie. Za radą arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy zamieszkał w majątku generała Stanisława Szeptyckiego w Korczynie. W lipcu 1944 prowadził rozmowy polityczne z Niemcami w sprawie zapobieżenia masakrze młodzieży polskiej w Warszawie. Wyjechał z Polski do Włoch 17 I 1945, w styczniu 1948 osiedlił się w Orchard Lake nad jeziorem Michigan w Stanach Zjednoczonych, zmarł 4 IX 1952. Jego prochy zostały sprowadzone do Polski i 15 maja 2009 spoczęły w rodzinnym grobowcu na Powązkach. Autor książki Pamiętniki 1939–1945.

Dom, który rozebrano był ostatnią pamiątką po tej wspaniałej rodzinie!

 


 

 


 

OŚWIADCZENIE MIASTA ZĄBKI

W sprawie Willi Ronikiera:

Odnosząc się do zburzenia Willi Ronikiera informujemy, że przez wiele lat gmina zabiegała o zakup powyższej nieruchomości, jednak właściciele nie byli zainteresowani sprzedażą. 17.07.2019r. Burmistrz Miasta Ząbki pismem zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, aby podjął działanie w celu wpisania przedmiotowego obiektu do rejestru zabytków, co dałoby prawne zabezpieczenie przed jego rozbiórką. Od wielu lat willa jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Ostatni właściciel willi, nabytej w drodze spadku, kiedy dostał nakaz zabezpieczenia nieruchomości od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie, co wiązało się z wysokimi kosztami, podjął kroki w celu przekazania nieruchomości gminie jako darowizny. Gmina wyraziła chęć przyjęcia darowizny i zabezpieczenia budynku.

Niestety właściciel wycofał się ze swojej decyzji przed podpisaniem aktu darowizny, co zaniepokoiło gminę, która po raz kolejny wystąpiła do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie objęcia ochroną prawną, poprzez wpisanie do rejestru zabytków przedmiotowego budynku oraz zabezpieczenie obiektu przed dalszą dewastacją.

W dniu 3 lutego o godz. 10.50 Urząd otrzymał informację o burzeniu Willi Ronikiera. Na miejsce został skierowany patrol policji i Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz zgłoszenie przyjęło Zarządzanie Kryzysowe.

Obecnie odpowiednie służby sprawdzają na jakiej podstawie były prowadzone prace rozbiórkowe.

BIURO PROMOCJI KULTURY, SPORTU I ZDROWIA, URZĄD MIASTA ZĄBKI

 

 

za: Źródło: 450 lat Ząbek 1565–2015, karta pocztowa wydana przez Towarzystwo Miasta Ząbki i Urząd Miasta Ząbki, 2015; i Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków.

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły