3 kierujących bez uprawnień, 11 bez identyfikatora „TAXI” i 12 bez wymaganej licencji – oto efekty policyjnej kontroli

Policjanci przeprowadzili  kolejne działania prewencyjno – kontrolne pn. „PRZEWOZY 2024”. Ich celem było sprawdzenie osób świadczących lub pośredniczących w wykonywaniu usług transportowych związanych z przewozem osób. Ujawniono łącznie 36 naruszeń z ustawy o transporcie drogowym lub przepisów porządkowych

Policjanci warszawskiej „drogówki” systematycznie przeprowadzają działania pn. „PRZEWOZY”

W trakcie prowadzonych kontroli sprawdzają legalność wykonywania usług transportowych pod kątem posiadanych uprawnień, stanu technicznego, oznaczenia oraz dodatkowego wyposażenia pojazdów. Działania te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa przede wszystkim osób korzystających z usług przewoźników, ale także innych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji podczas wczorajszych działań prowadzonych w kilku punktach na terenie Warszawy, sprawdzili 32 pojazdy. W wyniku tych kontroli policjanci nałożyli 23 mandaty karne i sporządzili 3 wnioski o ukaranie do sądu oraz zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych. Ponadto ujawnili 3 kierujących bez uprawnień, 11 kierujących bez identyfikatora „TAXI”, a 12 kierujących bez wymaganej licencji.

za; KSP Warszawa

Policja

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły