Konserwator Zabytków nakazał posiadaczowi ikonicznego pawilonu „Cepelia” przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych

Wzniesiony został w sąsiedztwie Hotelu Metropol w 1966 roku według projektu Zygmunta Stępińskiego. Konstrukcję opracował Aleksander Haweman. W pawilonie umieszczono stoiska z wyrobami ludowymi i artystycznymi. Obecnie straszy warszawiaków swoim stanem zachowania!

Nakaz konserwatorski

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał posiadaczowi pawilonu handlowo-wystawienniczego „Cepelia” przy ul. Marszałkowskiej 99/101 i ul. Nowogrodzkiej 28/34 w Warszawie przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych. Ich wykonanie jest konieczne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku. Decyzji nakazowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 


 

W swojej oryginalnej wersji, pawilon był niemal całkowicie transparentny. Neonowy zielony kogut był widoczny na bocznej elewacji, od strony ul. Nowogrodzkiej, a także świeciło na dachu. Charakterystyczna czcionka naśladuje pismo odręczne z kogucikiem, nawiązującym do kultury wsi. Neon został zaprojektowany został przez grafika i plakacistę, Józefa Mroszczaka. Projekt był kontynuacją koncepcji miejskiego pawilonu przenikającego się z przestrzenią ulicy – analogicznie do pierwotnej koncepcji zrealizowanej w Warszawie w Pawilonie Chemii, wzniesionego kilka lat wcześniej według projektu Jana Bogusławskiego i Bohdana Gniewskiego. Dziś na miejscu Pawilonu Chemii dzisiaj stoi Dom Mody Vitkac, tymczasem budynek Cepelii obrósł we współczeność: kolorowe reklamy, billboardy, plastikowe okna i witryny. Z końcem lat 90. Cepelia nie była już dłużej synonimem luksusu, a idea sielskiego życia wśród ręcznie robionych dekoracji na jakiś czas umarłaarchitekturaibiznes.pl

 

 


 

Budynek został zaprojektowany jako główny salon ekspozycyjno-handlowy Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CPLiA) zwanego Cepelią. Surową architekturę pawilonu w narożniku północno-zachodnim ożywia kompozycja ceramiczna opracowana prawdopodobnie przez Stanisława Kucharskiego.  Dekoracja była dziełem małopolskiej Spółdzielni Wyrobów Ceramicznych „Kamionka” z Łysej Góry. Większą część obydwu kondygnacji zajmował salon sprzedaży Cepelii. Dwukondygnacyjna przestrzeń, zaaranżowana zgodnie z trendami wystawienniczymi lat 60, mieściła łącznie 9 stoisk.

Pawilon w rejestrze zabytków znajduje się od 2019 roku.

zdj. Kamień i co?, architekturaibiznes.pl

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły