Nowy burmistrz Pragi Północ przestawił „Praską Dychę”, czyli program dla dzielnicy!

Siódmego stycznia Paweł Lisiecki ponownie został burmistrzem Pragi Północ. Z tej okazji przedstawił 10 postulatów na rzecz mieszkańców Pragi Północ.

Praska Dycha, czyli dziesięć najważniejszych postulatów dla Pragi Północ, na którą składają się:

• zapewnienie środków na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych,
• regulacja gruntów pod budynkami spółdzielczymi,
• przedłużenie Trasy Świętokrzyskiej,
• wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą,
• więcej zieleni na Pradze,
• więcej konsultacji w sprawach dotyczących mieszkańców,
• modernizacja basenu przy ul. Namysłowskiej,
• modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych,
• miejskie finansowanie ponadnormatywnych patroli Policji na Pradze-Północ,
• przywrócenie do życia miejskiej części Bazaru Różyckiego na Pradze-Północ.

 

Video

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły