Urząd Dzielnicy milczy – a my PRZYPOMINAMY, że mieszkańców POZBAWIONO DOSTĘPU DO NETU!

10 stycznia 2024 roku zgłosili się do naszej redakcji zrozpaczeni mieszkańcy ul. Gruchacza na Ursynowie, którzy zostali całkowicie sami z bardzo poważnym problemem. 15 lat temu w trakcie budowy tej małej ulicy dzielnica nie wzięła pod uwagę budowy kanałów technicznych do przeprowadzenia okablowania, tym samym odcięła właścicieli domów od sieci internetowej. Trójka dzieci jest jest odcięta chociażby z możliwości korzystania ze  zdalnej edukacji. Mieszkańcy piszą pisma, i wszyscy ich lekceważą, dlatego też proszą nas o pomoc. Mimo, że Urząd Dzielnicy Ursynów zna problem, milczy, dlatego też przypominamy -mieszkańcy małej ursynowskiej pozbawieni są dostępu do sieci, cierpią na tym dzieci!

Pismo do Urzędu Dzielnicy Ursynów

Pismo zostało wysłane na początku maja 2023 roku. Oto jego treść.

 

 

Jak wskazują mieszkańcy ulicy Gruchacza, miasto oraz inne jednostki miasta robią wszystko aby problem nie został rozwiązany, cała ich działalność polega na tym aby całą sprawę sprowadzić do mało istotnych, tym bardziej że jak nas informują lokatorzy domów, którzy mieszkają przy tej ulicy, urzędnicy szukają luk prawnych jako wyjście z sytuacji – czyli aby pozostawić ich samych z owym problemem.

 

Oto treść pisma z dnia 28 listopada 2023 roku, podpisanego przez Inspektora pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów, Konrada Goździewskiego;

 

Ulica Gruchacza była budowana przed wejściem w życie zapisów o kanałach technologicznych. W nowych zapisach
znajdują się przepisy wyłączające obowiązek budowy kanału technologicznego w przypadku budowy lub
przebudowy drogi do 1000 metrów oraz brak kontynuacji kanału w przyszłości. W chwili obecnej istnieje możliwość
instalacji linii napowietrznej – podobny projekt realizowany jest na jednej z ulic na Zielonym Ursynowie. Obecnie
jesteśmy na etapie projektowania odwodnienia ul. Gruchacza i na chwilę obecną jest to plan inwestycyjny dla ww.

 

 

 

Mieszkańcy chcą iść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Sytuacja jest beznadziejna. Mimo pism wysyłanych do urzędu Ursynów, sytuacja nie zmieniła. Dlatego też mieszkańcy zapowiadają przekazać sprawę do mediów i do Sądu. Pismo poniżej pochodzi z października 2023 roku!

Szanowni Państwo,

Zgłaszaliśmy do Państwa problem Wykluczenia cyfrowego mieszkańców ulicy Gruchacza na Ursynowie w związku z tym, że żaden operator nie chce podłączyć budynków na ulicy Gruchacza do Internetu. W odpowiedzi dostaliśmy wiadomość, z adresu alesko@ursynow.pl od Pana Artura Leśko, że urząd miasta się tym nie zajmuje i mamy zgłosić się do UKE.

W odpowiedzi UKE poinformował nas, że dwie firmy deklarują możliwość podłączenia budynków, firma TELEVOICE POLSKA SP. i CITYSTRADA S.A.  Skontaktowaliśmy się z tymi firmami i poinformowali nas, że nie ma technicznej możliwości podłączenia Internetu do budynków na ulicy Gruchacza ponieważ jezdnia została wybudowana BEZ KANAŁÓW TECHICZNYCH i nie ma jak doprowadzić okablowania. Ponownie napisaliśmy do UKE które w odpowiedzi informuje, że nie ma na to wpływu i odsyła do Państwa.

W dniu 11 lipca 2023 wysłaliśmy email na adres alesko@ursynow.pl załącznikiem nr 3 ale nie dostaliśmy odpowiedzi. W dniu 6 września wysłaliśmy ponownie email na adres alesko@ursynow.pl ale znowu został zignorowany.
Tym samym wracamy do problemu wykluczenia cyfrowego mieszkańców ulicy Gruchacza na Ursynowie. Dzieci na ulicy Gruchacza nie będę miały dostępu do edukacji zdalnej a osoby wykonujące pracę zdalną też mają to bardzo utrudnione. W związku z tym wzywamy do podjęcia działań mających na celu umożliwienie przeprowadzenia okablowania technicznego pod jezdnią na ulicy Gruchacza tak aby spełniała przepisy punktu 10:5 z ustawy uchwalonej przez Sejm 5 lipca 2019:
W pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem pasa ruchu, pobocza i chodnika, mogą być budowane kanały technologiczne, o których mowa w art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Dodatkowo w Warszawie jest obowiązek budowy kanałów technologicznych w jezdniach. Obowiązek ten został wprowadzony uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LXXVI/2099/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku.

W związku z tym wzywamy do pilnego przeprowadzenia modernizacji jezdni na Ulicy Gruchacza tak aby umożliwiała ona podłączenie Internetu do domów przy ulicy Gruchacza.  Dalsze ignorowanie i zbywanie naszych próśb poskutkuje skierowaniem sprawy do mediów i złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Portal Warszawski będzie monitorować sprawę i zapewne będziemy do niej wracać.

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły