Trzaskowski bezduszny nawet dla zwierząt? Radny dopytuje o obiecaną inwestycję na Paluchu

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego jest jednostką budżetową m.st. Warszawy. W obecnym stanie organizacyjnym Schronisko funkcjonuje od 2001. Jesteśmy jednym z wykonawców Warszawskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, przygotowywanym corocznie przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i akceptowanym przez Radę m.st. Warszawy, która w zdecydowanej większości jest przez PO, nad którą czuwa Rafał Trzaskowski, ponoć wielki wielbiciel zwierząt…

Kolejna niespełniona obietnica?

Obecnie w  Schronisku przebywa na co dzień ok. 670 psów i ok. 170 kotów. Miesięcznie do Schroniska trafia ok. 300 zwierząt, w tym: ok. 180 psów i ok. 120 kotów. Od 2011 roku stan dzień zwierząt zmniejsza się, a największą dynamikę zmniejszenia odnotowano w 2015 i 2016 (aż o 600 zwierząt). Schronisko funkcjonuje na 3 ha powierzchni, z czego 1 ha należący do Miasta i 2ha użyczone przez P.P. „Porty Lotnicze”. Schronisko zatrudnia łącznie 63 etatowych pracowników w ramach trzech sekcji: ambulatorium, biura przyjęć i adopcji zwierząt, opieki bytowej.

Od jesieni 2022 roku  toczą się prace przy budowie nowego obiektu geriatrii dla psów w Schronisku na Paluchu im. Jana Lityńskiego. Gotowy jest już stalowy szkielet, a jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się montaż dachu i ścian zewnętrznych. Pawilon miał być gotowy w wakacje. Nowy budynek geriatrii będzie przygotowany na przyjęcie ponad 70 starszych psów. Obiekt ma zostać skomunikowany łącznikiem z istniejącym w schronisku szpitalem dla psów. W pawilonie powstaną gabinety weterynaryjne, sale rehabilitacyjne, sala zabiegowa oraz sale pielęgnacji i kąpieli. W oddzielnych pomieszczeniach zamieszkają suki ze szczeniętami i psy z problemami behawioralnymi.

Zwracam się do Pana Rafała Trzaskowskiego Prezydenta m.st. Warszawy

O dokończenie obiektu dopytuje się radny Pragi Północ, Ernest Kobyliński.

Zwracam się do Pana Rafała Trzaskowskiego Prezydenta m.st. Warszawy ze stanowczym apelem o ukończenie budowy Pawilonu Geriatrii w Warszawskim Schronisku dla bezdomnych zwierząt im. Jana Lityńskiego. Budowa pawilonu dla psów seniorów, czyli najbardziej potrzebujących opieki mieszkańców schroniska miała zakończyć się w maju 2023 roku. Tymczasem starsze psy nadal przebywają w boksach, które pod żadnym względem nie są przystosowane do ich potrzeb. Śliskie podłogi utrudniają im poruszanie się i stawiają, że psy często się przewracają. Okienka łączące cześć wewnętrzną i zewnętrzną boksów dla wielu starszych psów są bariera nie do pokonania.

To kolejna z obietnic, które zostały złożone ale nie dotrzymane – czytamy na jego profilu.

 

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły