Brawo! Kapliczka zlokalizowana przy ul. Gwarków w Warszawie zabytkiem!

Decyzją nr 137/2023 z dnia 20.11.2023 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego przydrożną kapliczkę zlokalizowaną przy ul. Gwarków w Warszawie. Wniosek o objęcie ochroną prawną tej zapomnianej kapliczki złożyłam w imieniu Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu w dniu 13 kwietnia 2023 roku.

Rys historyczny

Dwukondygnacyjna kapliczka o widocznych cechach neogotyckich, zbudowana została na planie kwadratu i posadowiona na około metrowym postumencie. Powstała przed 1891 r., co potwierdza jej oznaczenie na mapach właśnie z tego roku oraz późniejszych i zlokalizowana jest przy dawnej drodze wyjazdowej z cegielni. Wykonana została z wysokiej jakości klinkieru pochodzącego Zakładów Cegielnianych Kazimierza Granzowa w ówczesnym Kawęczynie. Klinkierowa okładzina występująca w kilku kolorach, jest w niektórych miejscach odspojona. Górna część postumentu została wtórnie obłożona płytkami ceramicznymi z lat późniejszych.

Obecnie zlokalizowana jest w obszarze o przemysłowym charakterze, bezpośrednio otaczają ją nieużytki i łąki, ulica Gwarków stale pozostaje w swoim oryginalnym przebiegu. Umiejscowienie kapliczki powiązane jest z rozwojem przemysłu cegielnianego na tym obszarze, jak również wskazuje na istotny kult religijny w okolicy.

Wniosek złożyło stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu.

  

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły