A jednak się znalazł! Choć ukrywał się na widoku tyle lat. Na Krzywym Kole ujawnił się król zwierząt!

A jednak się znalazł! Choć ukrywał się na widoku tyle lat. Na Krzywym Kole ujawnił się król zwierząt! Może dlatego, że koło jest krzywe lew trzyma się mocno przednimi łapami drzewa. I groźnie spogląda w dół na przechodniów. My byśmy z nim nie zadzierali i polecamy go oglądać z bezpiecznej odległości spod Barbakanu. Wszystkie elewacje kamienicy przy ul. Krzywe koło 30 wyremontowano przy udziale dotacji m.st. Warszawy.

Kwota dotacji w 2022 r. wyniosła 70 716 zł, a w 2023 r. 278 460 zł

Zakończył się ostatni etap remontu ścian frontowych budynku przy ul. Krzywe Koło 30 współfinansowany z budżetu m.st. Warszawy. Wszystkie trzy elewacje są pokryte geometrycznym sgraffito, które od lat wymagały pilnych napraw. Z powodu wzrostu kosztów materiałów budowlanych, wspólnota mieszkaniowa była zmuszona podzielić prace na etapy. W 2022 r. udało się zrealizować jedynie remont elewacji głównej – od strony ulicy Nowomiejskiej. Prace polegały na usunięciu resztek bardzo zniszczonego sgraffito i jego odtworzeniu.

W 2023 r. dokończono prace na pozostałych dwóch elewacjach. Stan dekoracyjnych wypraw tynkarskich był tam dużo lepszy. Najpierw wykonano renowację elewacji od strony ulicy Krzywe Koło, następnie od strony Barbakanu. Tu najwięcej uwagi konserwatorzy poświęcili konserwacji i częściowemu odtworzeniu zoomorficznego ornamentu wykonanemu również w technice sgraffita. Przed pracami był on zupełnie zdegradowany i bardzo trudno było go dostrzec. Teraz lew stojący na dwóch łapach i wspierający się o drzewo jest bardzo dobrze widoczny.
Prace przy wszystkich elewacjach wykonano dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy. Kwota dotacji w 2022 r. wyniosła 70 716 zł, a w 2023 r. 278 460 zł.

 

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły