6 grudnia 1820 roku powstało Towarzystwo Lekarskie Warszawskie

Towarzystwo powstało z inicjatywy profesorów (August Ferdynand Wolff, Józef Czekierski, Franciszek Brandt, Maurycy Woyde, Fryderyk Roemer) i lekarzy (Jan Kuehne, Jan Theiner) Wydziału Akademicko-Lekarskiego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego i działało do 1939 roku.

W czasie II wojny światowej Biblioteka Towarzystwa utraciła 100% swoich zbiorów (68 720 jednostek)

Było drugim po utworzonym w Wilnie w 1805 r. Towarzystwem Lekarskim Wileńskim, założonym przez Andrzeja Śniadeckiego. W Warszawie inicjatywa utworzenia takiej korporacji zrodziła się w gronie profesorów ówczesnego Wydziału Akademicko-Lekarskiego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Byli to profesorowie: August Ferdynand Wolff, Józef Czekierski, Franciszek Brandt, Maurycy Woyde, Fryderyk Roemer, oraz lekarze: Jan Kuehnel i Jan Theiner.

Towarzystwo nieprzerwanie działało do roku 1939. W czasie okupacji niemieckiej człownkowie Towarzystwa działali w strukturze Polskiego Państwa Podziemnego. Po zakończeniu II wojny światowej Towarzystwo Lekarskie Warszawskie podjęło działalność statutową. W roku 1951 władze PRL zlikwidował izby lekarskie i regionalne towarzystwa lekarskie. W miejsce dotychczasowych 17 towarzystw utworzono jedno o zasięgu ogólnokrajowym, nadając mu nazwę Polskie Towarzystwo Lekarskie. W strukturze Towarzystwa istnieją Oddziały, Koła i Sekcje.

Od stycznia 1961 r. nazwa Towarzystwo Lekarskie Warszawskie znika, zastąpiona przez Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Warszawski. Powrót do historycznej nazwy Towarzystwa nastąpił dopiero w 1979 r.

Towarzystwo prowadzi aktywną działalność naukową i szkoleniową. W 1997 r. wznowiono po 60 latach „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, który m.in. dokumentuje działalność TLW. Zamieszczane są w nim najważniejsze fakty i wydarzenia z aktywnej i skutecznej działalności na przestrzeni lat 1995-2006 Zarządu Towarzystwa i jego Prezesa, którym nieprzerwanie jest prof. ndzw. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz.

za; TLW

zdj. wikipedia

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły