[KOMENTARZ] „Po kompletnym i szpetnym zabetonowaniu skrzyżowania Chmielnej i Szpitalnej, walec jedzie dalej”

Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy odmieni tę przestrzeń diametralnie. Pozbawione zieleni, zastawione autami ulice zyskają wysokie drzewa, alejki spacerowe i skwery. Powstaną też nowe place, a organizacja ruchu całkowicie się zmieni. Zobacz wizualizacje nowych ulic Zgoda i Złotej w Warszawie – czytamy na łamach Muratorplus.

Co się zmieni?

 

Miasto planuje:

  • likwidację tunelu drogowego pod ul. Marszałkowską i przekształcenie go w zbiornik na deszczówkę, z płytkim zbiornikiem wodnym na powierzchni,
  • przekształcenie obu ulic w woonerfy, czyli drogi z pierwszeństwem ruchu pieszego i rowerowego – powstanie m.in. alejka z nawierzchnią mineralną pośrodku ul. Złotej,
  • zastąpienie dwóch parkingów naziemnych przez zielone skwery,
  • wprowadzenie dużej ilości nowej zieleni: 167 wysokich drzew (nawet 9 m), krzewów, bylin, łąk kwietnych, trawników,
  • stworzenie reprezentacyjnego placu przed Domem pod Orłami,
  • budowę elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci itp.),
  • objęcie rewitalizowanego obszaru strefą zamieszkania i strefą Tempo 30,
  • stworzenie przy ul. Zgoda 12 skweru z placem zabaw, siłownią, stolikami i zielenią,
  • przekształcenie parkingu przed Filharmonią Narodową w skwer i Ogród Muzyki.

 

Komentarz

Propaganda „zazieleniania” w wersji do kwadratu. Po kompletnym i szpetnym zabetonowaniu skrzyżowania Chmielnej i Szpitalnej, walec jedzie dalej.
Tunel przejazdowy ze Złotej pod Marszałkowską – „niepotrzebny” nawet dla karetek czy straży pożarnej, tam zrobi się oczko wodne.
Parking przy Filharmonii – „niepotrzebny”, tam zasadzi się drzewka. Kilka jeszcze w miarę normalnych miejskich ulic w najbliższej okolicy – „niepotrzebne”, tam zrobi się np. mineralną ścieżkę rowerową (pośrodku).

Prawie wszędzie jako CEL zmian podawana jest LIKWIDACJA miejsc parkingowych – pomimo tego, że brakuje ich zarówno dla mieszkańców centrum, jak i osób załatwiających tam sprawy. Jaki już teraz jest tego skutek? Śródmieście jest WYLUDNIANE, mówią o tym statystyki. Bo w zamian ma być deweloperka, dzielnica mieszkań na wynajem dla turystów oraz rozrywki.

Oto „nowe centrum” naszego miasta, które Warszawą coraz mocniej staje się głównie z nazwy…

Krzysztof Adelt, Nie dla sppn na Saskiej Kępie

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły