Wzdłuż Wisłostrady powstaje kolektor Wiślany – największy tranzytowo-retencyjny kolektor ściekowy w Warszawie

Wzdłuż Wisłostrady powstaje kolektor Wiślany – największy tranzytowo-retencyjny kolektor ściekowy w Warszawie. Inwestycja, która ma zakończyć się w 2024 roku, pozwoli ograniczyć zjawisko podtopień w lewobrzeżnej części miasta.

Kolektory mają czasowo magazynować nadmiar wód opadowych i roztopowych

Kolektory retencyjne to odpowiedź miasta na negatywne skutki zmian klimatycznych. Warszawa chce w ten sposób ochronić się przed zalewaniem ulic i podtopieniami spowodowanymi nagłymi, intensywnymi deszczami. Kolektory mają czasowo magazynować nadmiar wód opadowych i roztopowych, które po ustaniu opadu zostaną bezpiecznie skierowane do oczyszczalni ścieków. Takie rozwiązanie pozwoli również ograniczyć uruchamianie się tzw. przelewów burzowych do Wisły.

Kolektor Wiślany, który powstaje wzdłuż Wisłostrady, będzie miał ponad 9 km długości i pojemność ok. 50 tys. m3, co jest porównywalne z pojemnością 13 basenów olimpijskich. Będzie to więc największy kolektor tranzytowo-retencyjny w stolicy. Budowa kolektora Wiślanego to inwestycja o ogromnej skali – na zasadniczym odcinku jego średnica wewnętrzna ma 3,2 m. Biorąc pod uwagę parametry, to największy budowany tego typu rurociąg w tej części Europy.

Inwestycja realizowana jest od końca 2020 r. Zakończono już budowę samego kolektora. do wykonania zostały jeszcze m.in. instalacje technologiczne, budowa pompowni i komór połączeniowych. Zakończenie prac planowane jest na przełom I i II połowy przyszłego roku.

Wykonawcą inwestycji Wodociągów Warszawskich jest firma Budimex.

Pozostałe kolektory w Warszawie

Poza budową kolektora Wiślanego, Wodociągi Warszawskie realizują również dwie podobne inwestycje – kolektory Lindego Bis i Mokotowskiego Bis. Te zadania są również na zaawansowanym etapie i powinny zakończyć się w 2024 r. Razem z oddanym w 2020 r. zbiornikiem retencyjnym na terenie Zakładu „Czajka” wszystkie trzy nowe kolektory zwiększą pojemność retencyjną stołecznej sieci kanalizacyjnej o około 140 tys. m3.

Powyższe inwestycje to część realizowanego od lat programu inwestycyjnego związanego z rozwojem i modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Projekt związany jest z potrzebami rozwijającej się stolicy i dynamicznymi zmianami klimatu. Tylko w ostatnich czterech latach spółka MPWiK przeznaczyła na inwestycje ponad 3 mld złotych.

 

Klimat się zmienia. Często – także w Warszawie – zdarza się, że w ciągu kilku godzin może spaść tyle deszczu, ile normalnie pada przez cały miesiąc. W stolicy mamy wielką sieć kanalizacyjną, która liczy ponad 4400 km. Oczyszczalnie przyjmują i oczyszczają ponad pół miliona metrów sześciennych ścieków. Jednak w przypadku deszczy nawalnych nawet ta sieć nie jest w stanie wszystkiego złapać. Dlatego tak ważne jest budowanie zbiorników retencyjnych i wyłapywanie opadów – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, przypominając jednocześnie o rozpoczynającym się jutro szczycie klimatycznym. – To olbrzymia inwestycja. Kolektor Wiślany będzie największym w Warszawie – dodał prezydent i zapewnił, że miasto chce nie tylko magazynować wodę, ale jak największą jej część wykorzystywać ponownie.

 

 

 

Portal Warszawski

 

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły