Czy Puchalski zatrudnia idiotów, czy sam podejmuje takie decyzje? Przy minusowej temperaturze kładą masy bitumiczne na mokrą podbudowę

Witam. Czy podczas opadów powinno układać się masy bitumiczne na mokrą podbudowę. Może coś się zmieniło ale mnie w szkole uczono pewnych zasad i norm…gdzie ta woda odparuje ?, zalegając między podbudową a warstwą ścieralną. Może teraz masy bitumiczne są zdolne do absorcji wody i nie powstaną wysadziny i przełomy po zimie. Tej treści wpis znajduje się na jednej z grup dzielnic Targówek. Cała operacja odbywała się pięć dni temu. I aż się chce zadać pytanie, Czy Puchalski, niestety od lat pełniący funkcję dyrektora ZDM,  zatrudnia idiotów, czy sam podejmuje takie decyzje? Nie raz pisaliśmy na naszych łamach, że takich prac nie wykonuje się przy minusowej temperaturze, a tego dnia było – 2.

Warunki przystąpienia do robót

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych na odebrane podłoże niższej warstwy. Nie dopuszcza się wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych i silnego wiatru przekraczającego 16 m/s. Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej.

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę oraz temperatura otoczenia w ciągu doby nie mogą być niższe niż od temperatur podanych w tabeli 7, punkt 7.5 Wymagań Technicznych WT-2 2016 – część II.

Dopuszcza się układanie mieszanki mineralno-asfaltowej w niższej temperaturze otoczenia pod warunkiem:

– zastosowania ogrzewania podłoża i obramowania, lub
– zastosowania dodatków obniżających temperaturę mieszania i wbudowania (mieszanki bez granulatu asfaltowego).

W obu wymienionych przypadkach należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia i uzgodnić je z Inżynierem w konsultacji z Zamawiającym.

 


A tu załącznik o którym mowa w specyfikacji WT-2 2016 – cz II tabela 7 punkt 7.5.

 


 

Jest to niezgodne ze sztuką budowlaną

Na wszystkie prace budowlane podpisywane są umowy z wykonawcami. Inwestor przed podpisaniem umowy musi określić co chce osiągnąć i podaje warunki techniczne na podstawie, których mają być prowadzone prace. Warunki techniczne określone są w Specyfikacjach Technicznych (ST). Tam określa się jakie muszą być spełnione wymagania i na podstawie tychże ST Wykonawca określa cenę.

Pewnych prac nie da się wykonać w pewnych warunkach atmosferycznych, a jeśli chcemy te prace wykonać to musimy ponieść dodatkowe koszty. Np. beton nie zwiąże gdy zamarznie woda, bo nie nastąpi hydratacja cementu. Można dodać chemię do betonu i spowodować obniżenie temperatury zamarzania wody. Tak betonowano w latach 70-tych i 80-tych w Polsce, dodawano substancje zawierające chlorki. Dziś obiekty te są rozbierane bo chlorki spowodowały korozję zbrojenia i destrukcję konstrukcji żelbetowych. Być może tam dodaje się inną, nowocześniejszą chemię, ale to wszystko kosztuje i to nie mało.

Jeśli natomiast chodzi nawierzchnie bitumiczne to zasada jest prosta, temperatura podłoża nie może być niższa niż +5 st. C a temperatura powietrza nie niższa niż 0, 5 lub 10 st. C w zależności od rodzaju i grubości warstwy.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły