Warszawa najzdrowszym miastem do życia w Polsce

Wyniki drugiej edycji Indeksu Zdrowych Miast – inicjatywy, dzięki której wiemy, w których miastach na prawach powiatu żyje się najlepiej, są już dostępne. Warszawa została liderem zestawienia głównego, a na dodatek wiedzie prym w jednej z ośmiu kategorii – zdrowia.

Warszawa znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia ogólnego Indeksu Zdrowych Miast i tym samym utrzymała pozycję lidera z ubiegłej edycji

Indeks Zdrowych Miast został stworzony przez Grupę LUX MED we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Publikacja jest zbiorem informacji o działaniach i inwestycjach 66 miast na prawach powiatu, dzięki którym mogą one weryfikować swoje podejście do tworzenia warunków dla jakości życia i zdrowia oraz zrównoważonych przestrzeni miejskich. Miasta zostały przeanalizowane w ośmiu kategoriach: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura i przestrzeń, a wyniki danej kategorii były weryfikowane na podstawie wyszczególnionych przez ekspertów wskaźników.

Warszawa znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia ogólnego Indeksu Zdrowych Miast i tym samym utrzymała pozycję lidera z ubiegłej edycji. Tuż obok na podium znalazły się Bielsko-Biała i Sopot.

Zdrowie to kwestia, która szczególnie w czasie pandemii i konfliktów na świecie stała się priorytetem. Dlatego Indeks Zdrowych Miast sprawdza, które polskie miasto na prawach powiatu tworzy najlepsze warunki dla życia i zdrowia swoich mieszkańców. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, Warszawa przeprowadziła 287 działań z zakresu polityki zdrowotnej, podczas gdy średnia innych miast wyniosła 38,2. W stolicy wydatki związane z profilaktyką zdrowotną na jednego mieszkańca wynoszą 121,8 zł, natomiast średnia w pozostałych miastach to około 60,1 zł.

Stolica wysoko plasuje się także w kategorii ludność – mediana (przeciętna) wieku mieszkańca Warszawy to 40,7 lat, a liczba zgonów z powodów nowotworów na 100 tys. ludności jest zdecydowanie poniżej średniej 66 badanych miast. Druga edycja Indeksu została wzbogacona o wyniki ankiet skierowanych do władz i mieszkańców miast na prawach powiatu, co pozwoliło na poszerzenie perspektywy i uszczegółowienie pozyskiwanych informacji statystycznych na temat poziomu zdrowotności polskich miast.

za; Grupa LuxMed

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły