[OPINIA] Węższe jezdnie ratują życie ??

Na łamach Portalu Warszawskiego publikujemy demokratycznie (od lewa do prawa) opinie mieszkańców, specjalistów, radnych, blogerów, i innych. Dziś publikujemy opinię Artura Celińskiego z Magazynu Miasta.

Wzięli pod lupę 1117 odcinków ulic z siedmiu miast

Węższe jezdnie ratują życie – to główny wniosek z raportu podsumowującego badania relacji zachodzących między jakością (i rozmiarami) infrastruktury drogowej a bezpieczeństwem jej użytkowników. Badacze z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health wzięli pod lupę 1117 odcinków ulic z siedmiu miast – analizowano ich charakterystykę, wymiary, geometrię i elementy składowe (np. kwestię organizacji parkowania, obecność dróg rowerowych, szerokość chodników, zieleń).

Celem było zdobycie policzalnych dowodów, które można by wykorzystać do przekonywania projektantów, zarządców i decydentów zajmujących się miejskimi ulicami. Udało się pokazać, że szersze ulice rodzą bardziej ryzykowne zachowania kierowców; prędkość ma istotne znaczenie – przy wyższej od 30-35 mil/h ryzyko wypadków znacząco rośnie. Węższe jezdnie są także bardziej efektywne jeśli chodzi o przepustowość i mają pozytywny wpływ np. na wartość położonych przy nich nieruchomości.

Cały raport TUTAJ

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły